වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Driver - Wattala

AMR TRANSPORT - Home Base Company

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Uber Driver - Wattala

Krishna tours & travels

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistant Male & Female - Wattala
Sales Assistant Male & Female - Wattala

Arangala Trade Centre

රු 22,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistant - Wattala
Sales Assistant - Wattala

Nils Showrooms

රු 35,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Driver - Wattala

driver

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Manager - Wattala
Manager - Wattala

R&G Capital (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Secretary - Wattala

SAI TRENDS PVT LTD

රු 40,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Piano Teacher - Wattala

Kids Care Montessori

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Driver - Wattala

AMR TRANSPORT - Home Base Company

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Graphic Designer - Wattala

GUIDES INTERNATIONAL

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - මුළුතැන්ගෙයි සහයක (ගැහැණු ) - වත්තල
මුළුතැන්ගෙයි සහයක (ගැහැණු ) - වත්තල

Hilton Catering Service

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Child Caregivers - Wattala

Kids Care Montessori

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Members - Wattala
Crew Members - Wattala

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Sales Executive - Wattala

Rusiru

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Wattala
Sales Executive - Wattala

R&G Capital (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Accounts Associate - Wattala
Accounts Associate - Wattala

KL Lanka

රු 25,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Promotion Officer - Wattala
Sales Promotion Officer - Wattala

Srilanka Business

රු 12,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Uber Driver - Wattala
Uber Driver - Wattala

Private Poster

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Developer Cum Office Assis-Wlisara
Web Developer Cum Office Assis-Wlisara

Global Trading Lanka [pvt]ltd

රු 15,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වෙළඳ සහායක - වත්තල
වෙළඳ සහායක - වත්තල

ODEL PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Operator (Female) - Enderamulla
Computer Operator (Female) - Enderamulla

lk marketing

රු 15,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
Accounts Clerk - Wattala

Filling Station

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - අලෙවි විධායක - වත්තල
අලෙවි විධායක - වත්තල

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Customer Care Agent - Wattala
Customer Care Agent - Wattala

Siyana Welisara Super Branch

රු 20,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
Sales Representative - Wattala

Tip Top Packaging Pvt Ltd

රු 20,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
Graphic Designers - Wattala

Selects Creation .

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!