දැන්විම් 88 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House For Sale In Ragama
Beautiful House For Sale In Ragama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in wattala town
House for sale in wattala town

කාමර: 8, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Wattala
House For Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,200,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Hendala, Wattala
House for Sale in Hendala, Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Hendala
House for sale in Hendala

කාමර: 6, නානකාමර: 6

ගම්පහ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale - Wattala
Luxury House for Sale - Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in wattla
House for sale in wattla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Upstair House For Sale In Wattala
Upstair House For Sale In Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Mahabage
House for sale in Mahabage

කාමර: 10+, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 49,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Wattala
House for Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE MAHABAGE
HOUSE FOR SALE MAHABAGE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House in Wattala
House in Wattala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in mahabage
House for sale in mahabage

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - 3 Story house for Sale in Wattala
3 Story house for Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 57,000,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - New house for sale wattala
New house for sale wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Two Story Luxury House, Wattala
Two Story Luxury House, Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in - Wattala
House for sale in - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Wattala
House for Sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Enderamulla
House for sale in Enderamulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - brand new 2 story house for sale
brand new 2 story house for sale

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Wattala
House For Sale In Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale
Luxury House For Sale

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 17
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Mabola, Wattala
House For Sale In Mabola, Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,700,000

දින 17
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Mabola, Wattala
House For Sale In Mabola, Wattala

කාමර: 10, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Wattala
House For Sale - Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,890,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Ederamulla
House for sale in Ederamulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,500,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - House with Land For Sale in Wattala
House with Land For Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!