දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House For Sale In Wattala
Two Storied House For Sale In Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for sale at Kandy
House for sale at Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 38,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - 2 story House for sale - Wattala
2 story House for sale - Wattala

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Wattala
House for sale - Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Newly Build Two Story House - Wattala
Newly Build Two Story House - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Wattala
House for sale - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 5 BR House For Sale -Wattala
5 BR House For Sale -Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House with 15P land for sale in Wattala
House with 15P land for sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Ederamulla
House for Sale - Ederamulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala
House for sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,800,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Wattala
House For Sale in Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - wattala
House for sale - wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala
House for sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Upstair house sale - Wattala
Upstair house sale - Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala
House for sale in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Brand new house for sale Wattala
Brand new house for sale Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Prime Property In Wattala For Sale!!!
Prime Property In Wattala For Sale!!!

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale - Ragama
Luxury house for sale - Ragama

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 32,500,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - Property for Sale in Hendala, Wattala
Property for Sale in Hendala, Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Wattala
House for Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 57,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Wattala
House For Sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - 3 BR HOUSE FOR SALE -WATTALA
3 BR HOUSE FOR SALE -WATTALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN WATTALA
HOUSE FOR SALE IN WATTALA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - 2Storey 5BR House For Sale- Wattala
2Storey 5BR House For Sale- Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,700,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE- MAHABAGE
HOUSE FOR SALE- MAHABAGE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Wattala
House for Sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,700,000

දින 13
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala
House for sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!