දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale at Wattala
House for Sale at Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 38,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - 2 Unit Houses For Sale - Wattala
2 Unit Houses For Sale - Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 32,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Wattala
House For Sale - Wattala

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN WATTALA
HOUSE FOR SALE IN WATTALA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - wattala
House for sale - wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 2 Storey House for Sale at Wattala
2 Storey House for Sale at Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE- MAHABAGE
HOUSE FOR SALE- MAHABAGE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Land for Sale - Wattala
Land for Sale - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Wattala/kalyani Mw
House for Sale in Wattala/kalyani Mw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in hendala
House for sale in hendala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Wattala
House for Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 57,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale dippitigoda
House for sale dippitigoda

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Wattala
House For Sale Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Luxury Two Story House for Sale in mahabage.
Luxury Two Story House for Sale in mahabage.

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kerawalapitiya
House for sale Kerawalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House for sale in Wattala
Brand New House for sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,300,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in wattala
House for sale in wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Newly Built House for Sale in Wattala
Newly Built House for Sale in Wattala

කාමර: 7, නානකාමර: 6

ගම්පහ, නිවාස

රු 62,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale at Wattala
House for Sale at Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Wattala
House for Sale - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - brand new 2 story house for sale
brand new 2 story house for sale

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House for Sale in Wattala
Two Storied House for Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Wattala
House for Sale Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - Semi luxury house for sale in wattala
Semi luxury house for sale in wattala

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Wattala
House for Sale - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 13
නිවාස-ගම්පහ - SINGLE STORY MODERN HOUSE AT WATTALA FOR SALE
SINGLE STORY MODERN HOUSE AT WATTALA FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - wattala
House for sale - wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!