දැන්විම් 96 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Pigmentation cream
Pigmentation cream

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 6,500

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Hair Dryer
Hair Dryer

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 4,250

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Floor Touched Shalwar
Bridal Floor Touched Shalwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Lehenga
Bridal Lehenga

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Human hair extensions and replacement
Human hair extensions and replacement

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 25,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Dresses
Wedding Dresses

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 35,000

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Dior Homme Sport
Dior Homme Sport

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 8,000

දින 3
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Armani Eau de Nuit
Armani Eau de Nuit

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 10,000

දින 3
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Armani Prive Figuier Eden
Armani Prive Figuier Eden

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 10,000

දින 3
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Fahrenheit Parfume
Fahrenheit Parfume

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 8,000

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Winter Jacket
Winter Jacket

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 9,500

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - New Shalwar (Pakistan style)
New Shalwar (Pakistan style)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,200

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Shalwars (georgette Style)
Shalwars (georgette Style)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,000

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Saree
Wedding Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,200

දින 4
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Saree (Rich Work)
Bridal Saree (Rich Work)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 4
ඇදුම්-ගම්පහ - Ready made lace Shalwar
Ready made lace Shalwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 8,000

දින 4
ඇදුම්-ගම්පහ - Bele 45kg (bed sheet)
Bele 45kg (bed sheet)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 17,500

දින 5
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Saree - Kandyan Style
Wedding Saree - Kandyan Style

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 5
ඇදුම්-ගම්පහ - Kandian Saree
Kandian Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 14,500

දින 6
බෑග්-ගම්පහ - Travelling Bag
Travelling Bag

ගම්පහ, බෑග්

රු 3,500

දින 7
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Original seiko chronograph
Original seiko chronograph

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 30,000

දින 7
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - G-Shock Gravity Master
G-Shock Gravity Master

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 24,000

දින 7
ඇදුම්-ගම්පහ - Party Sarees
Party Sarees

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 8
ඇදුම්-ගම්පහ - Rich shalwar kameez
Rich shalwar kameez

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 8
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Shalwar
Wedding Shalwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!