දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

ඇදුම්-ගම්පහ - Imported bale 2
Imported bale 2

සාමාජිකයාගම්පහ, ඇදුම්

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-ගම්පහ - Natural Blue Sapphire
Natural Blue Sapphire

ගම්පහ, ආභරණ

රු 250,000

දින 1
බෑග්-ගම්පහ - Brand new Bags
Brand new Bags

ගම්පහ, බෑග්

රු 2,990

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - AXE Body spray 150ML
AXE Body spray 150ML

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 580

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - LOREAL SHAMPOO 400ML
LOREAL SHAMPOO 400ML

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,100

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Dress
Bridal Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 8,000

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Shamppo bed
Shamppo bed

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 10,000

දින 2
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Tensity Watch
Tensity Watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 8,000

දින 2
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-ගම්පහ - Zippo lighter
Zippo lighter

ගම්පහ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - National kit for wedding
National kit for wedding

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 6,000

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Kids Dress -Sofia the first costume
Kids Dress -Sofia the first costume

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Original Branded T-shirts
Original Branded T-shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,300

දින 4
ඇදුම්-ගම්පහ - Brand new peacock saree
Brand new peacock saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,500

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Gluta soap - Natural Glow
Gluta soap - Natural Glow

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,400

දින 6
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Frock
Bridal Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 6
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Face & Body Lightning Soap
Face & Body Lightning Soap

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,600

දින 6
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Whitening day cream
Whitening day cream

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,600

දින 6
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Brightening Cream SPF30
Brightening Cream SPF30

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,700

දින 6
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - DERMACOL Foundation Make-up Cover
DERMACOL Foundation Make-up Cover

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,950

දින 6
ඇදුම්-ගම්පහ - Clothing bridal frock
Clothing bridal frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 7
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Puma 42 Shoes
Puma 42 Shoes

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 19,500

දින 7
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Tissot watch (Genuine)
Tissot watch (Genuine)

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 32,500

දින 8
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Al-Nuaim original body perfume spray
Al-Nuaim original body perfume spray

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,000

දින 10
ඇදුම්-ගම්පහ - Home coming frock
Home coming frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 10
බෑග්-ගම්පහ - Handling bags
Handling bags

ගම්පහ, බෑග්

රු 150

දින 10
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Hot Belt
Hot Belt

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,250

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!