වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වාද්දුව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy Note 2 4G (Used)
Samsung Galaxy Note 2 4G (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 4S 16GB (Used)
Apple iPhone 4S 16GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 Plus (Used)
Apple iPhone 6 Plus (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S 64gb (Used)
Apple iPhone 6S 64gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Xiaomi Redmi Note 6 Pro (Used)
Xiaomi Redmi Note 6 Pro (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung SM B310E (New)
Samsung SM B310E (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - HTC Desire 10 Pro (Used)
HTC Desire 10 Pro (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J7 pro(2017) (Used)
Samsung Galaxy J7 pro(2017) (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 32gb used (Used)
Apple iPhone 6 32gb used (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 34,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy M20 32 GB (Used)
Samsung Galaxy M20 32 GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J7 Nxt 2017 (Used)
Samsung Galaxy J7 Nxt 2017 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy Ace (Used)
Samsung Galaxy Ace (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Nokia 215 Dual Sim (Used)
Nokia 215 Dual Sim (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 2,600

දින 13
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung B 310 (New)
Samsung B 310 (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung GT-1059 (New)
Samsung GT-1059 (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J5 Pro (Used)
Samsung Galaxy J5 Pro (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy Y duos (Used)
Samsung Galaxy Y duos (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 4,800

දින 18
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 18
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei GR5 Gold Edition (Used)
Huawei GR5 Gold Edition (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone SE 2016 (Used)
Apple iPhone SE 2016 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung A50 (Used)
Samsung A50 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone SE Gold 64GB (Used)
Apple iPhone SE Gold 64GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Lava Iris 88 (Used)
Lava Iris 88 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!