දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වාද්දුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කළුතර - HTC Desire 10 Pro D10 (Used)
HTC Desire 10 Pro D10 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Oppo A3s 2019 (Used)
Oppo A3s 2019 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy Note 2 4G LTE (Used)
Samsung Galaxy Note 2 4G LTE (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy Note 3 32gb (Used)
Samsung Galaxy Note 3 32gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gigabyte Nidia Geforce GTX 1050ti OC 4GB VGA Card
Gigabyte Nidia Geforce GTX 1050ti OC 4GB VGA Card

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 32,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - IBM Monitor
IBM Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 16 GB (Used)
Apple iPhone 6 16 GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - iPad Mini 16gb
iPad Mini 16gb

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 2
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කළුතර - JBL Monitor Speaker
JBL Monitor Speaker

කළුතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 6,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Avant UPS
Avant UPS

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gigabyte gtx 560 ti VGA
Gigabyte gtx 560 ti VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 1TB Hard Drive
1TB Hard Drive

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR2 2Gb Ram
DDR2 2Gb Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR2 Lap Ram
DDR2 Lap Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR 3 8GB Ram
DDR 3 8GB Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,800

දින 6
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 4S 16GB (Used)
Apple iPhone 4S 16GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Samsung Galaxy Tab 4 7.0

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Canon Printer
Canon Printer

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 Plus (Used)
Apple iPhone 6 Plus (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Deepfreezer
Deepfreezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S 64gb (Used)
Apple iPhone 6S 64gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Huawei Mediapad 7 Youth
Huawei Mediapad 7 Youth

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!