දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වාද්දුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කළුතර - Emtek Hv 512MB VGA
Emtek Hv 512MB VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Power Supply
Power Supply

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gigabyte 1060 6 GB VGA
Gigabyte 1060 6 GB VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 35,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR3 2GB Ram Kingston
DDR3 2GB Ram Kingston

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,050

දින 8
පරිගණක උපාංග-කළුතර - HP Printer
HP Printer

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Intel Core i5-8500 CPU + 2 Years WARRANTY
Intel Core i5-8500 CPU + 2 Years WARRANTY

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 39,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Dell 17 Inch Monitor
Dell 17 Inch Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Laptop Ram 4GB DDR3L 1600MHZ
Laptop Ram 4GB DDR3L 1600MHZ

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 21
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR4 Ram
DDR4 Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 32
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Epson L130 Brand New Printer
Epson L130 Brand New Printer

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 25,900

දින 32
පරිගණක උපාංග-කළුතර - LCD Custom Display 10.1"
LCD Custom Display 10.1"

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 32
පරිගණක උපාංග-කළුතර - POS Printer Thermal
POS Printer Thermal

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 32
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 17 Samsung Monitor
17 Samsung Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 32
පරිගණක උපාංග-කළුතර - IBM Monitor
IBM Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 35
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 1TB Hard Drive
1TB Hard Drive

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 37
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR2 2Gb Ram
DDR2 2Gb Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 38
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR2 Lap Ram
DDR2 Lap Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 38
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Canon Printer
Canon Printer

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 40
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 32 Pen drives
32 Pen drives

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 47
පරිගණක උපාංග-කළුතර - I5 3rd Pro
I5 3rd Pro

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 7,900

දින 49
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 14.0 LED Slim 30 Pin Laptop Display
14.0 LED Slim 30 Pin Laptop Display

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,200

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!