මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ දුරකථන විකිණීමට, උකුවෙල

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි