වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

තඹුත්තේගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan 1994
Nissan Caravan 1994

140,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH 200 Super gl 2007
Toyota KDH 200 Super gl 2007

169,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,350,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Bolero Maxi Truck 2011
Mahindra Bolero Maxi Truck 2011

110,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 500,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan 1987
Nissan Caravan 1987

100,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi freezer lorry 2011
Mitsubishi freezer lorry 2011

70,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,765,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - JAC Hfc1075k 10.5 2015
JAC Hfc1075k 10.5 2015

85,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Townace 1989
Toyota Townace 1989

390,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi Canter 12.5 2000
Mitsubishi Canter 12.5 2000

350,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,380,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi Center 1996
Mitsubishi Center 1996

41,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 1615 TIPPER 2017
Tata 1615 TIPPER 2017

33,750 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,450,000

දින 42
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi DPO-FE74DV 2008
Mitsubishi DPO-FE74DV 2008

74,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata Super Ace 2016
Tata Super Ace 2016

80,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 44
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH Super GL 2016
Toyota KDH Super GL 2016

5,214 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,200,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata motor lorry 2006
Tata motor lorry 2006

152,680 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Vannet TC-SK82VN 2006
Nissan Vannet TC-SK82VN 2006

100,800 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 51
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Bolero Maxi Truck 2015
Mahindra Bolero Maxi Truck 2015

60,100 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!