වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

තඹුත්තේගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan CARAVAN HIGH ROOF 1997
Nissan CARAVAN HIGH ROOF 1997

225,229 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,400,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Clipper 2014
Nissan Clipper 2014

46,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi Canter 2007
Mitsubishi Canter 2007

147,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota kdh 205 2007
Toyota kdh 205 2007

180,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan TD27 1995
Nissan Caravan TD27 1995

500,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Ashok Leyland turbo white 2016
Ashok Leyland turbo white 2016

175,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 709 2012
Tata 709 2012

52,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Hiace Shell LH61 1988
Toyota Hiace Shell LH61 1988

150,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,225,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata Dimo lokka 2018
Tata Dimo lokka 2018

23,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 720,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Hilux LN 106 1988
Toyota Hilux LN 106 1988

350,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi L300 1984
Mitsubishi L300 1984

258,500 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan atles 150 1994
Nissan atles 150 1994

168,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan carawan e25 2011
Nissan carawan e25 2011

118,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 51
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan 1994
Nissan Caravan 1994

140,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!