දැන්විම් 6 න් 1-6 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

තඹුත්තේගම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ සේවක සේවිකාවන් - තබුත්තේගම
කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ සේවක සේවිකාවන් - තබුත්තේගම

Tholilshalai Recruitment

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයන්ට කම්කරු - තඹුත්තේගම
කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයන්ට කම්කරු - තඹුත්තේගම

Jobline Company

රු 48,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කොළඹ වරාය(පුද්) අංශයට සහායකයින් - තඹුත්තේගම
කොළඹ වරාය(පුද්) අංශයට සහායකයින් - තඹුත්තේගම

kithlanka

රු 49,000 - 58,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Steward - Tambuttegama
Steward - Tambuttegama

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහය කළමනාකරු(කාන්තා/පිරිමි) - තඹුත්තේගම
සහය කළමනාකරු(කාන්තා/පිරිමි) - තඹුත්තේගම

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - තඹුත්තේගම
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - තඹුත්තේගම

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!