දැන්විම් 5 න් 1-5 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

තඹුත්තේගම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කන්ටේනර් රථ සහයකින් - තඹුත්තේගම
කන්ටේනර් රථ සහයකින් - තඹුත්තේගම

DAY LIDGHT (PVT)LTD

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍ය වේ .
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍ය වේ .

DAY LIGHT (PVT)LTD

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - තඹුත්තේගම
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - තඹුත්තේගම

SSM ( pvt ) Ltd

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරික්ෂක - තම්බුත්තේගම
සුපරික්ෂක - තම්බුත්තේගම

granton international

රු 41,500 - 72,500

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-තඹුත්තේගම
නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-තඹුත්තේගම

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!