මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මොරටුව ප්‍රදේශයේ කුලියට වාණිජ දේපළ

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි