මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මාතර ප්‍රදේශයේ කුලියට වාණිජ දේපළ

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි