මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

නිවාස කුලියට ගැනීමට අවශ්‍යයි | කුරුණෑගල

දැන්විම් 3 න් 1-3 දක්වා පෙන්නුම් කරයි