මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ කුලියට මහල් නිවාස

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි