මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ කුලියට ගැනීමට අවශ්‍යයි වාණිජ දේපළ

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි