මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොළඹ 4 ප්‍රදේශයේ කුලියට වාණිජ දේපළ

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි