වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 7,198 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 221 2017
Toyota KDH 221 2017

20,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan ATLAS 1991
Nissan ATLAS 1991

162,554 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

33,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

විනාඩි 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hino 2014
Toyota Hino 2014

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,490,000

විනාඩි 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every DA17W 2016
Suzuki Every DA17W 2016

4,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,495,000

විනාඩි 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan E25 2003
Nissan E25 2003

240,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

විනාඩි 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Cabstar 2000
Nissan Cabstar 2000

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,340,000

විනාඩි 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper Custom 2016
Nissan Clipper Custom 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,725,000

විනාඩි 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette-Full Light 1997
Nissan Vanette-Full Light 1997

175,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,590,000

විනාඩි 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin 1999
Toyota Dolphin 1999

268,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,900,000

විනාඩි 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every DA 17 2015
Suzuki Every DA 17 2015

31,500 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,580,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata Dimo Lokka 2016
Tata Dimo Lokka 2016

40,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

විනාඩි 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-හම්බන්තොට - Toyota Townace 2000
Toyota Townace 2000

160,520 km

හම්බන්තොට, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

විනාඩි 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 200 SUPER GL 2007
Toyota KDH 200 SUPER GL 2007

143,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,150,000

විනාඩි 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2011
Toyota KDH 2011

112,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,490,000

විනාඩි 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-හම්බන්තොට - Toyota Dolphin LH113 Long 1994
Toyota Dolphin LH113 Long 1994

120,000 km

හම්බන්තොට, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,790,000

විනාඩි 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Daihatsu EBD-S201p 2010
Daihatsu EBD-S201p 2010

13,713 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR 52-TOWN ACE 2006
Toyota KR 52-TOWN ACE 2006

130,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,160,000

විනාඩි 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper PC LTD 2016
Nissan Clipper PC LTD 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

විනාඩි 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton Double 2011
Foton Double 2011

56,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

විනාඩි 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Bongo (Lion Face) 1998
Mazda Bongo (Lion Face) 1998

182,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

විනාඩි 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki Every 2014
Suzuki Every 2014

37,980 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta EX2 2016
Dimo Batta EX2 2016

48,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,095,000

විනාඩි 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter 1980
Mitsubishi Canter 1980

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 920,000

විනාඩි 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dolphin 103 1994
Toyota Dolphin 103 1994

250,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - DFSK Unimo 2013
DFSK Unimo 2013

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 865,000

විනාඩි 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join 2015
Suzuki Every Join 2015

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

විනාඩි 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!