වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 7,440 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu ELF 1999
Isuzu ELF 1999

160,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan bongo lorry 2007
Nissan bongo lorry 2007

180,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda Bongo Browny 2001
Mazda Bongo Browny 2001

330,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,230,000

විනාඩි 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Townace CR27 1991
Toyota Townace CR27 1991

300,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

විනාඩි 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK UNIMO 2013
DFSK UNIMO 2013

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 865,000

විනාඩි 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK UNIMO 2015
DFSK UNIMO 2015

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

විනාඩි 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2014
Mahindra MAXXIMO PLUS 2014

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

විනාඩි 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota kdh 200 2006
Toyota kdh 200 2006

145,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,975,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland 1616 2017
Ashok Leyland 1616 2017

17,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

විනාඩි 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO BATTA HT 2012
Tata DIMO BATTA HT 2012

59,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

විනාඩි 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata 207 Cab 2005
Tata 207 Cab 2005

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 680,000

විනාඩි 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan Super Long 1994
Nissan Caravan Super Long 1994

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,275,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Isuzu NHR150 2015
Isuzu NHR150 2015

42,000 km

සාමාජිකයාමාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

විනාඩි 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra maximo puls PV 2013
Mahindra maximo puls PV 2013

39,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 889,000

විනාඩි 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mazda Bongo 1995
Mazda Bongo 1995

178,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,125,000

විනාඩි 34
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu .4hf1 1995
Isuzu .4hf1 1995

95,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

විනාඩි 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace LH51 1988
Toyota Hiace LH51 1988

190,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

විනාඩි 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Eicher PRO 1080 2017
Eicher PRO 1080 2017

22,436 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

විනාඩි 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXXIMO PLUS 2013

43,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan caravan 1994
Nissan caravan 1994

65,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,675,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota LH113 HIACE 1990
Toyota LH113 HIACE 1990

275,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-හම්බන්තොට - Mitsubishi rosa 1978
Mitsubishi rosa 1978

150,000 km

හම්බන්තොට, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Clipper OBD 2008
Nissan Clipper OBD 2008

77,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mazda Bongo 1997
Mazda Bongo 1997

265,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota CR 42 2000
Toyota CR 42 2000

180,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Ashok Leyland Comet Tipper Yellow 2003
Ashok Leyland Comet Tipper Yellow 2003

260,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Fuso 2013
Mitsubishi Fuso 2013

56,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,920,000

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!