වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 7,353 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu Elf 250 1993
Isuzu Elf 250 1993

138,212 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Isuzu Crew Cab /Lease 1993
Isuzu Crew Cab /Lease 1993

165,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dyna 2012
Toyota Dyna 2012

135,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-බදුල්ල - Isuzu freezer truck 1995
Isuzu freezer truck 1995

200,000 km

බදුල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter 1994
Mitsubishi Canter 1994

124,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 1986
Nissan Vanette 1986

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace RZH103 1999
Toyota Hiace RZH103 1999

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta Ex2 2015
Dimo Batta Ex2 2015

63,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,065,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu NKR 2004
Isuzu NKR 2004

400,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi CÀNTER 16.5 F/BODY 2008
Mitsubishi CÀNTER 16.5 F/BODY 2008

180,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi Canter 1994
Mitsubishi Canter 1994

225,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,780,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mahindra Supro Maxitruck T6 2017
Mahindra Supro Maxitruck T6 2017

15,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata Lokka 2018
Tata Lokka 2018

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,910,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu Dump Truck 1999
Isuzu Dump Truck 1999

185,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,640,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki EVERY FREEZER 2009
Suzuki EVERY FREEZER 2009

107,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Town Ace 1989
Toyota Town Ace 1989

70,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,385,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi 10/5 issaraha dunu 2006
Mitsubishi 10/5 issaraha dunu 2006

217,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Vannet 2002
Mazda Vannet 2002

250,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi fuso bus 2012
Mitsubishi fuso bus 2012

565,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Browny 2006
Mazda Browny 2006

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 1992
Nissan Vanette 1992

198,563 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

124,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero 2013
Mahindra Bolero 2013

54,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota KDH super GL 2006
Toyota KDH super GL 2006

195,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Caravan 2011
Nissan Caravan 2011

175,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota townace 1998
Toyota townace 1998

184,699 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota TOWN ACE 1996
Toyota TOWN ACE 1996

86,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!