වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 6,953 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Kalutara
Land for Sale in Kalutara

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 50,500 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Matara
Land for sale in Matara

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 620,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-බදුල්ල - Land For Sale in Bandarawela
Land For Sale in Bandarawela

23.5 පර්චස්

බදුල්ල, ඉඩම්

රු 3,300,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Gampaha
Land For Sale Gampaha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - හොරණීන් ඉඩමක්
හොරණීන් ඉඩමක්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 105,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 24
ඉඩම්-පුත්තලම - வற்பனைக்கு
வற்பனைக்கு

12.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,400,000 අක්කරයකට

විනාඩි 27
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana 10p
Land in Horana 10p

10.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 69,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 30
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Homagama
Land For Sale In Homagama

37.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 32
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Tihariya
Land For Sale in Tihariya

38.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 33
ඉඩම්-කොළඹ - පදිංචියට කදිම තැනක් / Kumbuka
පදිංචියට කදිම තැනක් / Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 36
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,150,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-නුවර - Residential lots for sale in Kandy
Residential lots for sale in Kandy

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-මාතලේ - Land with house in Dambulla
Land with house in Dambulla

1.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale In Kotte
Land for sale In Kotte

3.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,300,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කුරුණෑගල - TWO HOME WITH LAND GIRIULLA
TWO HOME WITH LAND GIRIULLA

80.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE NAGODA - KALUTARA
LAND FOR SALE NAGODA - KALUTARA

17.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-මාතලේ - Land for Sale in Dambulla
Land for Sale in Dambulla

40.0 පර්චස්

මාතලේ, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Puttalam
Land for sale in Puttalam

8.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 6,500,000 අක්කරයකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - පෝරුවදණ්ඩින් ඉඩමක්
පෝරුවදණ්ඩින් ඉඩමක්

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND FOR SALE IN GALLE
LAND FOR SALE IN GALLE

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Best land in Kottawa
Best land in Kottawa

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Best land in Maharagama
Best land in Maharagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 545,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land sale in Horana l anguruwatota
Land sale in Horana l anguruwatota

12.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 61,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Nugegoda
Land for Sale Nugegoda

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo 7
Land for Sale in Colombo 7

150.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - 12P l Land HORANA maragahahena
12P l Land HORANA maragahahena

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,440,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land With House For Sale In Ruwanwella
Land With House For Sale In Ruwanwella

180.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!