වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 3,518 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Remote IT Support Engineer - Maharagama

Syngco Ltd

රු 60,000 - 70,000

11 අගෝ 6:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

KANDY HOTELS

රු 25,000 - 35,000

15 අගෝ 1:56 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Software Developer - Maharagama

snit solutions

රු 50,000 - 75,000

15 සැප් 3:16 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Supervisor - Ratnapura
Trainee Supervisor - Ratnapura

granton international

සාමාජිකයා04 සැප් 9:29 පෙරවරු, රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Personal Driver - Wellawatte

Private Poster

සාමාජිකයාවිනාඩි 21 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Documentation Officer - Malabe

Dissanayaka Group

රු 14,500 - 32,500

සාමාජිකයාවිනාඩි 23 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Executive - Nugegoda
Call Center Executive - Nugegoda

SR Enterprises Lanka Ltd

සාමාජිකයාවිනාඩි 25 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executives - Ja Ela
Sales Executives - Ja Ela

Pradeep

රු 35,000 - 50,000

සාමාජිකයාවිනාඩි 26 පෙර, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Maharagama
Data Entry Operator - Maharagama

Dissanayaka Group

රු 12,000 - 32,000

සාමාජිකයාවිනාඩි 27 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Cutter Operator - Kurunegala

Samudra Press

සාමාජිකයාවිනාඩි 35 පෙර, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Retail Store Manager - Kandy
Retail Store Manager - Kandy

ODEL PLC

සාමාජිකයාවිනාඩි 43 පෙර, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Training Supervisor - Katugastota
Training Supervisor - Katugastota

Optimo international

රු 15,000 - 20,000

සාමාජිකයාවිනාඩි 43 පෙර, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - අලෙවි සහයක (පිරිමි) - කොළඹ 4
අලෙවි සහයක (පිරිමි) - කොළඹ 4

Emperor

සාමාජිකයාවිනාඩි 44 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-හම්බන්තොට - Training Supervisor - Hambanthota
Training Supervisor - Hambanthota

Optimo international

රු 15,000 - 18,000

සාමාජිකයාවිනාඩි 50 පෙර, හම්බන්තොට, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Offset Machine Minder - Kurunagala

Samudra Press

සාමාජිකයාවිනාඩි 50 පෙර, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායක (පිරිමි) - කොළඹ 3
වෙළඳ සහායක (පිරිමි) - කොළඹ 3

Emperor

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Management Trainees - Maharagama

Asia group pvt (ltd)

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary - Colombo 05
Secretary - Colombo 05

J.H Cup Of Health Corporation

රු 30,000 - 50,000

ඊයේ 1:20 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Driver - Boralesgamuwa

KasDin Travels

රු 45,000 - 50,000

අද 9:48 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training Assistant Manager - Kaduwela
Training Assistant Manager - Kaduwela

Dmi international

රු 15,000 - 18,000

සාමාජිකයාඅද 9:34 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Payroll Officer - Col 03
Payroll Officer - Col 03

Milvik Lanka (Private) Limited

සාමාජිකයා12 සැප් 12:06 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Development Manager - Gampaha
Business Development Manager - Gampaha

TechnoplusGampha

අද 9:04 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Colombo 04
Office Assistant - Colombo 04

diligent consulting group

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාඅද 9:00 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Co - Ordinator - Ratmalana
Co - Ordinator - Ratmalana

Simple Recruitment Service

සාමාජිකයාඅද 7:46 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Col 7
Data Entry Operator - Col 7

CSS COMPANY

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාඅද 6:58 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cashiers - Kandy
Cashiers - Kandy

roshan enterprises

රු 15,000 - 20,000

සාමාජිකයා15 සැප් 5:00 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cash Collector (Male) - Kandy
Cash Collector (Male) - Kandy

SAM PVT LTD

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයා15 සැප් 4:59 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!