වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 3,620 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Consultancy Associate - Nawala
Management Consultancy Associate - Nawala

W S K Business Services

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Accounts Clerk - Colombo 6

Ananda Madapatha & CO.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර
සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 1
Cashier/ Sales Executive - Maharagama

Karunarathna & Sons

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 4
Recovery Executive - Dehiwala

Global Credit

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Tourist cooking class teacher
Tourist cooking class teacher

Auntie's Sri Lanka Cooking class

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Colombo 15
Data Entry Operator - Colombo 15

Part Time Homebase Online Jobs

රු 15,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Account Assistant - Bandaragama
Account Assistant - Bandaragama

employer

රු 20,000 - 50,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Relation Officer - Nugegoda
Trainee Relation Officer - Nugegoda

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - බොරැල්ල
සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - බොරැල්ල

LOLC Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Jcb Operator - Kurunagala
Jcb Operator - Kurunagala

topcareer

රු 60,000 - 65,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Front End Web Designer - Gampaha
Front End Web Designer - Gampaha

ANTS Creation (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - All Island
Data Entry Operator - All Island

D.P.W.KARUNARATHNA

රු 15,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Bartender - Kandy
Bartender - Kandy

visanduma

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මඩකලපුව - Sales Executive – Eastern Province
Sales Executive – Eastern Province

Distributor of ICT Products

සාමාජිකයාමඩකලපුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක සේවිකාවන් - ඇල්පිටිය
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක සේවිකාවන් - ඇල්පිටිය

Easy job pvt ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මොණරාගල - කන්ටේනර් සහයක - මොණරාගල
කන්ටේනර් සහයක - මොණරාගල

Easy job Pvt Ltd

රු 35,000 - 48,000

සාමාජිකයාමොණරාගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - කඩවත
වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - කඩවත

Easy job Pvt Ltd

රු 55,000 - 58,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - All Island
Data Entry Operators - All Island

IT Software Solution - Homebase Works

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Salesman - Kurunegala
Salesman - Kurunegala

Samudra Book Shop

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Sales Executive - Col 3
Showroom Sales Executive - Col 3

Green Gardens Mihiliya (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Area Manager - Colombo 08
Area Manager - Colombo 08

Advertising Company

රු 100,000 - 250,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Mill Manager - Malabe
Mill Manager - Malabe

Imperial Industries Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - English Teacher (Female) - Nittambuwa
English Teacher (Female) - Nittambuwa

World english academy

රු 20,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ඩිලිවරි රයිඩර් - කොළඹ
ඩිලිවරි රයිඩර් - කොළඹ

PickMe

රු 30,000 - 130,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pick Me Food Rider - Col 6
Pick Me Food Rider - Col 6

PickMe

රු 30,000 - 130,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Graphic Designer - Mt Lavinia
Trainee Graphic Designer - Mt Lavinia

STUDIO NO11

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!