වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 3,616 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ටයිප් සෙටර් - පිළිමතලාව
ටයිප් සෙටර් - පිළිමතලාව

Company

රු 10,000 - 20,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Japanese & Korean Speaker - Gampaha
Japanese & Korean Speaker - Gampaha

Sayuri Japan Lanka (Pvt)Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරු (සැහැල්ලු වාහන) - කොළඹ 2
රියදුරු (සැහැල්ලු වාහන) - කොළඹ 2

IDEAL Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Digital Sales Cum SMM Executive
Digital Sales Cum SMM Executive

E-Silk Route Ventures Ltd.

රු 18,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Public Relation Assistant - Colombo 5
Public Relation Assistant - Colombo 5

Damrivi Foundation

රු 18,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Restaurant Manager - Ja Ela
Restaurant Manager - Ja Ela

Gateway Hotel Airport Garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Front Office Assistant - Ja Ela
Front Office Assistant - Ja Ela

Gateway Hotel Airport Garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Maharagama
Data Entry Operator - Maharagama

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
Supervisor - Trincomalee

Granton international

සාමාජිකයාත්‍රිකුණාමලය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - General Tradesman (Kitchen) - Ja-Ela
General Tradesman (Kitchen) - Ja-Ela

Gateway Hotel Airport Garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-හම්බන්තොට - සුපරික්ෂක - තංගල්ල
සුපරික්ෂක - තංගල්ල

Optimo international

රු 37,500 - 49,000

සාමාජිකයාහම්බන්තොට, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Commis I/II/III (Indian Kitchen)
Commis I/II/III (Indian Kitchen)

Gateway Hotel Airport Garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සහය කලමනාකරු - හෙට්ටිපොල
සහය කලමනාකරු - හෙට්ටිපොල

OPTIMO International

රු 20,000 - 50,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - F&B Sales Executive - Ja-Ela
F&B Sales Executive - Ja-Ela

Gateway Hotel Airport Garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant Engineer -Ja-Ela
Assistant Engineer -Ja-Ela

Gateway Hotel Airport Garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - පුහුණු කලමනාකරු - මාරවිල
පුහුණු කලමනාකරු - මාරවිල

Optimo International

රු 20,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Engineer - Ja Ela
Engineer - Ja Ela

Gateway Hotel Airport Garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Banquet Manager - Ja Ela
Banquet Manager - Ja Ela

Gateway Hotel Airport Garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර
සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර

Optimo International

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සහාය කළමනාකරු - ගාල්ල
සහාය කළමනාකරු - ගාල්ල

Optimo International

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කළමනාකරු - කුරුණෑගල
කළමනාකරු - කුරුණෑගල

Optimo International

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
Supervisor - Badulla

Granton International

සාමාජිකයාබදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
Asst.Trainee Supervisor - Anuradhapura

optimo international

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පුහුණු කලමනාකරු - කඳාන
පුහුණු කලමනාකරු - කඳාන

optimo international

රු 28,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කලමනාකරු - මීගමුව
කලමනාකරු - මීගමුව

innovage international

රු 25,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පුහුණු කලමනාකරු - කඳාන
පුහුණු කලමනාකරු - කඳාන

innovage international

රු 26,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරීක්ෂක - අවිස්සාවේල්ල
සුපරීක්ෂක - අවිස්සාවේල්ල

granton international

රු 28,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!