වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 4,078 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Sales Executive - Col 03
Trainee Sales Executive - Col 03

Kitsuda International (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

19 ඔක් 5:12 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Lorry Driver - Wadduwa

DSN Enterprises, Wadduwa

09 ඔක් 9:28 පෙරවරු, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer (Female) - Colombo 8
Graphic Designer (Female) - Colombo 8

NEOMED INTERNATIONAL

රු 15,000 - 30,000

සාමාජිකයා13 නොවැ 1:12 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Web Developer - Kurunegala
Web Developer - Kurunegala

ACME IT CREATIONS

රු 15,000 - 35,000

විනාඩි 23 පෙර, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant (Female) - Dehiwala
Sales Assistant (Female) - Dehiwala

Lookme.lk

රු 22,000 - 25,000

විනාඩි 44 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Store Keeper - Battaramulla
Store Keeper - Battaramulla

Cartec Trading (Pvt) Ltd.

රු 25,000 - 27,000

10 නොවැ 11:00 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Kohuwala
Delivery Rider - Kohuwala

K CHOICE

රු 1 - 20,000

අද 2:26 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Pannipitiya
Sales Assistant - Pannipitiya

Total Solutions

අද 2:20 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Senior Developer Ops Engineer - Col 02
Senior Developer Ops Engineer - Col 02

ikman.lk

සාමාජිකයා12 නොවැ 10:15 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Team Leader - Customer Support - Col 02
Team Leader - Customer Support - Col 02

ikman.lk

සාමාජිකයා13 ඔක් 2:15 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Assistant - Col 3
Call Center Assistant - Col 3

Milvik Lanka (Private) Limited

සාමාජිකයා08 නොවැ 9:35 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Kitchen Equipment Technician - Kandy
Kitchen Equipment Technician - Kandy

Diligent consulting Group

සාමාජිකයාඅද 1:39 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සහාය කළමණාකරු - කටුනායක
සහාය කළමණාකරු - කටුනායක

DMI (PVT) LTD

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාඅද 1:36 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Receptionist (Male / Female) - Gampaha
Receptionist (Male / Female) - Gampaha

SSR Group of Company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅද 1:36 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Kitchen Helper - Nuwara Eliya
Kitchen Helper - Nuwara Eliya

SSR Group of Company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅද 1:35 පව, නුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Kitchen Helper - Puttalam
Kitchen Helper - Puttalam

SSR Group of Company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅද 1:35 පව, පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Customer Care Field Officer - All Island
Customer Care Field Officer - All Island

D Team Promo Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 1:25 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - අලෙවි සහායක - දිවයින පුරා
අලෙවි සහායක - දිවයින පුරා

D Team Promo Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 1:25 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Carpenter - Colombo 02
Carpenter - Colombo 02

Diligent Consulting Group

සාමාජිකයාඅද 1:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Technician - Colombo 02
Technician - Colombo 02

Diligent Consulting Group

සාමාජිකයාඅද 1:19 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Welder - Colombo 02
Welder - Colombo 02

Diligent Consulting Group

සාමාජිකයාඅද 1:18 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

මෙහෙයුම් සහයක (පිරිමි/ගැහැණු) - නාවල

Solid Data Entry Services (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාඅද 1:11 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

සීග්‍රදුත සේවක - පිළියන්දල

Solid Data Entry Services (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාඅද 1:08 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Shift Manager - Colombo 3
Shift Manager - Colombo 3

Carnival Ice Cream

සාමාජිකයා16 නොවැ 9:36 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Motor Bike Technician - Ratmalana

Honda Aquel Lanka

අද 1:02 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Members - Colombo 03
Crew Members - Colombo 03

Subway Development (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාඅද 12:56 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Chinese Cook - Dehiwala
Chinese Cook - Dehiwala

Burger Hut

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයා16 ඔක් 4:18 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!