වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 2,841 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Trainee Sales Assistant - Colombo 11

Metro International Duty Free (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Visa Office Consultant - Kurunagala
Visa Office Consultant - Kurunagala

Ethugala Foriegn Education Consultant

රු 20,000 - 50,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
English Medium Shadow Teacher - Gampaha

Mrs. Chamila

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Colombo 4
Data Entry Operator - Colombo 4

Part Time Works

රු 10,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Data Entry Operators - Kegalle
Data Entry Operators - Kegalle

Data entry solutions

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Field Sales Executive - Negombo
Field Sales Executive - Negombo

Bandula Paint Centre

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Representative - Colombo 5
Office Representative - Colombo 5

Fuji Filters Sri Lanka

රු 25,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Assistant Accountants - Kandy
Assistant Accountants - Kandy

S.J.I advertising

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Marketing Supervisor - Ratnapura
Trainee Marketing Supervisor - Ratnapura

granton group

රු 34,000 - 65,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Clark - Navinna

THISARA NUWANPRIYA WEDDING EVENTS

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Delivery Riders - Rajagiriya

Shandong the Chinese Kitchen

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Executive - Colombo 2
Customer Service Executive - Colombo 2

W.I. Tel Solutions Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Executive - Rajagiriya
Call Center Executive - Rajagiriya

Headmasters Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - පාරිභෝගික සේවා සහායක - බණ්ඩාරගම
පාරිභෝගික සේවා සහායක - බණ්ඩාරගම

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - බණ්ඩාරගම
මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - බණ්ඩාරගම

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - පෙස්ට්‍රි සහ බේකරි නිෂ්පාදක - බණ්ඩාරගම
පෙස්ට්‍රි සහ බේකරි නිෂ්පාදක - බණ්ඩාරගම

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary Cum Receptionist - Kotte
Secretary Cum Receptionist - Kotte

0777281474

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary Cum Receptionist
Secretary Cum Receptionist

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary Cum Receptionist - Colombo 1
Secretary Cum Receptionist - Colombo 1

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary Cum Personal Assistant
Secretary Cum Personal Assistant

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary Cum Receptionist
Secretary Cum Receptionist

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Athurugiriya
Office Assistant - Athurugiriya

Dolewatta Marketing

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative - Gampaha
Sales Representative - Gampaha

Ananda Printers and Publishers

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary Cum Receptionist - Rajagiriya
Secretary Cum Receptionist - Rajagiriya

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - පුද්ගලික ලේකම් (කාන්තා) - කොළඹ 06
පුද්ගලික ලේකම් (කාන්තා) - කොළඹ 06

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary Cum Personal Assistant
Secretary Cum Personal Assistant

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Maharagama
Sales Executive - Maharagama

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!