වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 3,574 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Supervisor - Ratnapura
Supervisor - Ratnapura

Granton group Kiribathgoda

සාමාජිකයා10 ජුලි 2:38 පව, රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Admin - Colombo 06
Office Admin - Colombo 06

Exclusive Real Estate

20 ජුලි 6:06 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Room Assistance (Male) - Kandy

ROYAL

සාමාජිකයාඅද 1:27 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - බෙදාහැරීමේ නිලධාරී - දිවයින පුරා
බෙදාහැරීමේ නිලධාරී - දිවයින පුරා

Company Name With held

සාමාජිකයා19 ජුලි 6:01 පව, කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cash collectors - Male
Cash collectors - Male

kandy credit office

සාමාජිකයාඅද 1:06 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cashier - Negambo

Mohamed

ඊයේ 9:36 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Matara
Graphic Designer - Matara

Sadeep Nishan Darshana

ඊයේ 8:28 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cleaner - Dehiwala

Nadeesha

ඊයේ 8:24 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Room Assistant - Ella

kavishka

ඊයේ 8:04 පව, බදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Training - Bandarawela

granton marketing pvt Ltd galle 2

සාමාජිකයාඊයේ 8:00 පව, බදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Delivery Rider - Colombo 10

Private Poster

ඊයේ 5:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Executive( Female ) - Co 03

SD Design

ඊයේ 5:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Battaramulla
Delivery Rider - Battaramulla

Private Poster

ඊයේ 5:40 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Cashier - Panadura
Cashier - Panadura

Spring & Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා18 ජුලි 9:57 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Media Sales Executive - Co 06
Media Sales Executive - Co 06

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 5:27 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Media Sales Executive - Maharagama
Media Sales Executive - Maharagama

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 5:26 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Media Sales Executive - Piliyandala
Media Sales Executive - Piliyandala

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 5:24 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Media Sales Executive - Piliyandala
Media Sales Executive - Piliyandala

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 5:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Media Sales Executive - Dehiwala
Media Sales Executive - Dehiwala

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 5:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Nugegoda
Sales Assistant - Nugegoda

Spring & Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා19 ජුලි 2:32 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Nugegoda
Cashier - Nugegoda

Spring & Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා18 ජුලි 9:58 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Operator (Female) - Maharagama
Computer Operator (Female) - Maharagama

Spring & Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා18 ජුලි 9:25 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Colombo 02
Office Assistant - Colombo 02

Dissanayaka Group

සාමාජිකයාඊයේ 5:17 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee IT Assistant - Malabe
Trainee IT Assistant - Malabe

Dissanayaka Group

සාමාජිකයාඊයේ 5:16 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Development Executive - Negombo
Business Development Executive - Negombo

Sell fast | Negombo | E- Advertiser

සාමාජිකයා05 ජුලි 11:51 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Shipping Executive - Kegalle

BELBO SHOE MANUFACTURING PVT L

ඊයේ 4:56 පව, කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Manager - Galle
Manager - Galle

ROCKSIDE CABANAS HOTEL

ඊයේ 4:52 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!