වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 5,504 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Pagoda
House for sale in Pagoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 49,725,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - Luxury House for immediate sale in Kandy
Luxury House for immediate sale in Kandy

කාමර: 6, නානකාමර: 8

නුවර, නිවාස

රු 49,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - 12.5p NEW HOME FOR SALE IN NEGOMBO
12.5p NEW HOME FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

විනාඩි 19
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Abathale
House For Sale In Abathale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

විනාඩි 20
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

විනාඩි 20
නිවාස-ගම්පහ - Super A luxury house in negombo
Super A luxury house in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

විනාඩි 24
නිවාස-ගම්පහ - Luxury| HOME |for sale in negombo
Luxury| HOME |for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

විනාඩි 27
නිවාස-ගම්පහ - FURNITURE AND L/HOUSE SALE IN NEGOMBO
FURNITURE AND L/HOUSE SALE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 37,500,000

විනාඩි 31
නිවාස-කොළඹ - නිවසක් විකිණීමට තිබේ පිලියන්දල
නිවසක් විකිණීමට තිබේ පිලියන්දල

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

විනාඩි 46
නිවාස-ගම්පහ - SUPER LUXURY HOUSE SALE IN NEGOMBO
SUPER LUXURY HOUSE SALE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 37,500,000

විනාඩි 47
නිවාස-ගම්පහ - House B|N for sale| in negombo
House B|N for sale| in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,700,000

පැය 1 යි
නිවාස-නුවර - Small house for sale in peradeniya
Small house for sale in peradeniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 1,200,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - Luxury B/N house for sale| in negombo
Luxury B/N house for sale| in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Negombo
House for sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,700,000

පැය 1 යි
නිවාස-කොළඹ - New 2 unit house for sale dehiwala
New 2 unit house for sale dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

පැය 1
නිවාස-නුවර - Luxury House for Sale - Katugastota
Luxury House for Sale - Katugastota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 5,500,000

පැය 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale - Hettipola
House for Sale - Hettipola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 19,000,000

පැය 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Panadura
House for Sale in Panadura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,500,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Thalawathugoda
House for sale - Thalawathugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 105,000,000

නිවාස-ගම්පහ - NEGOMBO LUXURY A HOUSE FOR SALE
NEGOMBO LUXURY A HOUSE FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - NEGOMBO A HOUSE for sale
NEGOMBO A HOUSE for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

පැය 2
නිවාස-කළුතර - House and land for sale - Bandaragama
House and land for sale - Bandaragama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 8,500,000

නිවාස-කොළඹ - 23 perch House For Sale kesbewa(90 laks)
23 perch House For Sale kesbewa(90 laks)

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House sale in Negombo
House sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House sale in Negombo
House sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - UP House For sale in - Negombo
UP House For sale in - Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 37,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 37,500,000

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!