වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 8,508 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer Chair [Richco Furniture]
Computer Chair [Richco Furniture]

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall-mounted wine/Liquor racks
Wall-mounted wine/Liquor racks

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel single bed.-තනි ඇඳන් .
Steel single bed.-තනි ඇඳන් .

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

විනාඩි 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bunker bed.- තට්ටු ඇඳන් .
Steel bunker bed.- තට්ටු ඇඳන් .

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

විනාඩි 10
ගෙවතු-කොළඹ - Vishwa interlock & Grass Garden services
Vishwa interlock & Grass Garden services

කොළඹ, ගෙවතු

රු 123

විනාඩි 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Notebook Grill
BBQ Notebook Grill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

විනාඩි 19
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,650

විනාඩි 27
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two Antique tables
Two Antique tables

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

විනාඩි 40
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress 7” (W 60”x72”)
Spring Mattress 7” (W 60”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,900

විනාඩි 45
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Brazil Sewing Machine Super
Singer Brazil Sewing Machine Super

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,500

විනාඩි 49
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single Bed with Mattress
Single Bed with Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

විනාඩි 50
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress (60x72)
Teak Bed & Spring Mattress (60x72)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,900

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double bed with mattress
Double bed with mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining room
Dining room

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress (6ftx6ft)TS01
Teak Bed & Spring Mattress (6ftx6ft)TS01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - sofa set
sofa set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 300,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair FG-990 PUTU.LK
Office Chair FG-990 PUTU.LK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,990

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress 7” (W 72”x72”)
Spring Mattress 7” (W 72”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,900

පැය 1
ගෙවතු-ගාල්ල - Landscaping Gardening
Landscaping Gardening

ගාල්ල, ගෙවතු

රු 40

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Japanese Mattress (6x6) T82
Teak Bed & Japanese Mattress (6x6) T82

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nira - new steel bunker bed.
Nira - new steel bunker bed.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Japanese Mattress (5x6) T80
Teak Bed & Japanese Mattress (5x6) T80

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed
Teak Box Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (48x72) ASM95
Agro Spring Mattress (48x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,200

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (72x72) ASM95
Agro Spring Mattress (72x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Door Wardrobe Teak
2 Door Wardrobe Teak

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x72) ASM95
Agro Spring Mattress (60x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!