මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

ශ්‍රී ලංකාව හිදී කෙටිකාලීන නිවාඩු නිකේතන කුලියට දීමට

දැන්විම් 1,314 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි