වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 605 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Beach Front Hotel in Unawatuna
Beach Front Hotel in Unawatuna

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Pharmacy for Sale in Malabe
Pharmacy for Sale in Malabe

240 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Hair Salon for sale in colombo 3
Hair Salon for sale in colombo 3

1,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,900,000

විනාඩි 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for rent wellampitiya
Shop for rent wellampitiya

330 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000

පැය 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in Kurunegala
Building for sale in Kurunegala

10,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial building for sale - Panadura
Commercial building for sale - Panadura

10,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 135,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Storage for sale Kurunegala
Storage for sale Kurunegala

1,200 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Chunnakam Shop with house jaffna
Chunnakam Shop with house jaffna

25 වර්ග අඩි

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,000,000

පැය 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Sale Colombo 07
Commercial Building for Sale Colombo 07

1,650 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

පැය 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale col 8
Commercial Property For Sale col 8

2,250 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building For Sale In Wennappuwa
Building For Sale In Wennappuwa

3,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 69,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Mount Lavinia
Building For Sale In Mount Lavinia

12,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 160,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Guest house for sale- balangoda
Guest house for sale- balangoda

1,850 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale in Gampaha
Building for sale in Gampaha

2,800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - 03 Storied Building in Matara
03 Storied Building in Matara

2,800 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse for rent Wattala
Warehouse for rent Wattala

50,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Sale in Pasyala, Nittambuwa
Building For Sale in Pasyala, Nittambuwa

5,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - කඩ කාමර 4යි නිවසක් සමඟ ඉඩමක් අනුරාධපුර
කඩ කාමර 4යි නිවසක් සමඟ ඉඩමක් අනුරාධපුර

1,210 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Business place for sale in Peliyagoda
Business place for sale in Peliyagoda

1,785 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Angoda
Building for sale in Angoda

850 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,475,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA
03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA

3,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury Bungalow for Sale in Kandy
Luxury Bungalow for Sale in Kandy

7,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property in Ibbagamuwa
Property in Ibbagamuwa

850 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - භෝජනාගාරයක් විකිණීමට - හලාවත
භෝජනාගාරයක් විකිණීමට - හලාවත

800 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Guest house for Sale- Negambo
Guest house for Sale- Negambo

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - HOTEL & 90 P SALE MIRISSA MATHARA
HOTEL & 90 P SALE MIRISSA MATHARA

15,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 330,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL PROPERTY COLOMBO 15 FOR RENT
COMMERCIAL PROPERTY COLOMBO 15 FOR RENT

1,800 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!