වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 3,992 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website design and web development
Website design and web development

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Responsive Web Designing
Responsive Web Designing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 24,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - TELWIN Infinity 220 DC ARC & TIG Welding
TELWIN Infinity 220 DC ARC & TIG Welding

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 61,900

විනාඩි 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - ANLU high pressure cleaner
ANLU high pressure cleaner

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 11,000

විනාඩි 49
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Acrylic Wall Filler
Acrylic Wall Filler

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 270

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Beautilac Brilliant White paint
Beautilac Brilliant White paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 520

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Skim Coat
Skim Coat

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hugo IGBT Inverter Welder Welding 250
Hugo IGBT Inverter Welder Welding 250

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,900

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - ARC Welding Plant Retop MMA 450 inverter
ARC Welding Plant Retop MMA 450 inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,800

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - DC Inverter ARC Welder Welding JUBA 250
DC Inverter ARC Welder Welding JUBA 250

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 1000kg Made in ITALY Hoist Leuropea 380V
1000kg Made in ITALY Hoist Leuropea 380V

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 214,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 1000kg 20m Cable Electric Hoist Powermax
1000kg 20m Cable Electric Hoist Powermax

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 33,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 500kg High Speed heavy duty Hoist PMX
500kg High Speed heavy duty Hoist PMX

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 800kg Made in ITALY Hoist Leuropea 230V
800kg Made in ITALY Hoist Leuropea 230V

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 207,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 500kg Made in ITALY Hoist Leuropea 230V
500kg Made in ITALY Hoist Leuropea 230V

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 186,000

දින 1
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - High Quality Custom T Shirts
High Quality Custom T Shirts

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - BODA Angle Grinder 4" G21-100 720W
BODA Angle Grinder 4" G21-100 720W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Travel Tourism Hotel Web Design
Travel Tourism Hotel Web Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,500

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Travel Tourism Hotel Web Design
Travel Tourism Hotel Web Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 28,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - MEN Angle Grinder 4 inch AG17-100 850W
MEN Angle Grinder 4 inch AG17-100 850W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,200

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Pulukku Kudumbi Mortising Chisel machine
Pulukku Kudumbi Mortising Chisel machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 39,950

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Best Web Designing
Best Web Designing

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Concrete Vibrator Poker Lutian Petrol 6m
Concrete Vibrator Poker Lutian Petrol 6m

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 34,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Single Needle Sewing Machine - AUTO
Single Needle Sewing Machine - AUTO

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 66,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - JUKI Sewing Machines
JUKI Sewing Machines

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,900

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Sports T Shirts
Sports T Shirts

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 480

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Travel Tourism Web Designing
Travel Tourism Web Designing

ගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 39,850

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!