වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 6,809 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Mug Printing High Quality
Mug Printing High Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Laser Cutting & Engraving Epson Mug Machine
Laser Cutting & Engraving Epson Mug Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Creative Web Designing & Development
Creative Web Designing & Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 35,000

විනාඩි 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - LIDA Multi-Use Woodworking10"
LIDA Multi-Use Woodworking10"

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 119,500

පැය 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - High Pressure Cleaner Washer Yari 7805
High Pressure Cleaner Washer Yari 7805

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 58,000

පැය 2
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Create Your Own Advertising Website
Create Your Own Advertising Website

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 97,850

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Website for Construction Company
Website for Construction Company

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Lanka plywood
Lanka plywood

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,600

පැය 3
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional Web Design & Development
Professional Web Design & Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Bike & Rain Jackets printings
Bike & Rain Jackets printings

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 950

පැය 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Panels Systems (#2kw - 2000w)
Solar Panels Systems (#2kw - 2000w)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 395,000

පැය 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - ගල් වර්ග
ගල් වර්ග

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,500

පැය 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Panels Systems (#4kw - 4000w)
Solar Panels Systems (#4kw - 4000w)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 695,000

පැය 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - රතු පස්
රතු පස්

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4,750

පැය 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - HANWHA PANELS (#270w)
HANWHA PANELS (#270w)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 18,000

පැය 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Q Cell Panels ((#270w)
Q Cell Panels ((#270w)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 18,000

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Denyo DIS 130 sb Compressor
Denyo DIS 130 sb Compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

පැය 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Concrete Stone 3/4
Concrete Stone 3/4

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,500

පැය 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Q Cell Panels (270w)
Solar Q Cell Panels (270w)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 18,000

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Denyo PDSF 530s Compressor
Denyo PDSF 530s Compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,000,000

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Men Orbit Finishing Sander 100 X (260w)
Men Orbit Finishing Sander 100 X (260w)

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,300

පැය 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Qurry Dust ගල් කුඩු
Qurry Dust ගල් කුඩු

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,500

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Denyo DIS 7654s Compressor
Denyo DIS 7654s Compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,800,000

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Airman PDS 390s Compressor
Airman PDS 390s Compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

පැය 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10kVA - 3000kVA Generators
10kVA - 3000kVA Generators

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 890,000

පැය 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheet 0.3mm
Amano Roofing Sheet 0.3mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 143

පැය 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - ABC metal
ABC metal

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4,500

පැය 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!