දැන්විම් 784 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Nawala
Apartment for sale - Nawala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment for Sale Colombo 5
3 Bedroom Apartment for Sale Colombo 5

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Sale in Colombo 6
Apartment Sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for sale in Thalawathugoda
Brand New Apartment for sale in Thalawathugoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 6BR upper Floor Duplex Apartment for sale
6BR upper Floor Duplex Apartment for sale

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 62,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR 5th Floor Apartment for sale - Colombo 06
3BR 5th Floor Apartment for sale - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR 3rd Floor Apartment for sale Colombo 6
3BR 3rd Floor Apartment for sale Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,300,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - Dehiwala
LUXURY APARTMENT - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Stunning apartment in Union Place
Stunning apartment in Union Place

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 53,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,125,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,360,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Rooms Luxury Apartment - Dehiwala
3 Bed Rooms Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2BR Luxury Apartment for sale in Mount Lavinia.
2BR Luxury Apartment for sale in Mount Lavinia.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 13,900,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Mount Lavinia with 3BR,1st Floor
Apartment in Mount Lavinia with 3BR,1st Floor

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Mount Lavinia Apartment with the Sea View
3BR Mount Lavinia Apartment with the Sea View

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,300,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Public Servants Housing Complex - Homagama
Apartment in Public Servants Housing Complex - Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 5,700,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Sea View Apartment sale in Mount Lavinia
3BR Sea View Apartment sale in Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,300,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Bathroom Apartment - Thalapathpitiya
3 Bed Bathroom Apartment - Thalapathpitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale at Iconic [AS14]
Apartment for Sale at Iconic [AS14]

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale at Iconic [AS13]
Apartment for Sale at Iconic [AS13]

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Fully Furnished Apt for Sale - Mount Lavania
3BR Fully Furnished Apt for Sale - Mount Lavania

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia,Sea View 3BR,4th Floor Apartment Sale.
Mount Lavinia,Sea View 3BR,4th Floor Apartment Sale.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia.3BR,2nd Floor Apartment Sale.
Mount Lavinia.3BR,2nd Floor Apartment Sale.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR,1st Floor Apartment Sale in Mount Lavinia.
3BR,1st Floor Apartment Sale in Mount Lavinia.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 6
Apartment For Sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - 1600 Sqft Brand New 3 Br + Maid Apartment For Sale Colombo 5
1600 Sqft Brand New 3 Br + Maid Apartment For Sale Colombo 5

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Apartments for sale in Mount Lavinia
3BR Apartments for sale in Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!