දැන්විම් 426 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Nugegoda (1013B)
Apartment for Sale in Nugegoda (1013B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - COL 5 - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE
COL 5 - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Kottawa
Apartment For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Angulana | Apartment MCP 666
Angulana | Apartment MCP 666

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-නුවරඑලිය - SANASA APARTMENT @ NUWARA ELIYA
SANASA APARTMENT @ NUWARA ELIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවරඑලිය, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Apartment | Battaramulla A0514-A
Prime Apartment | Battaramulla A0514-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - RUSH - Residencies Kawdana
RUSH - Residencies Kawdana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - RUSH - Residencies Kawdana
RUSH - Residencies Kawdana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale at Rajagiriya
Luxury apartment for sale at Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 47,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment @ Koswatte Road,Nawala
Apartment @ Koswatte Road,Nawala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale @ Colombo 5
Apartment For Sale @ Colombo 5

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nawala | Apartment Sale MCP A0500
Nawala | Apartment Sale MCP A0500

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - House for rent in Colombo 06
House for rent in Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 60,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale Bambalapitiya
Apartment for Sale Bambalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Colombo 06
Apartment For Sale In Colombo 06

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale @ Wellawatta
Apartment For Sale @ Wellawatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale @ Wellwatta
Apartment For Sale @ Wellwatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Super Luxury Apartment Col 2
3 Bedroom Super Luxury Apartment Col 2

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Residential Apartment Mount Lavinia
Residential Apartment Mount Lavinia

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ocean Front Apartment in Colombo 04
Ocean Front Apartment in Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 B/R Apartment sale in Colombo 06
2 B/R Apartment sale in Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Three bedrooms apartment Colombo 04
Three bedrooms apartment Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Splendour | Rajagiriya MCP598
Prime Splendour | Rajagiriya MCP598

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Green Valley Apartment For Sale
Green Valley Apartment For Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 5,200,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 B/R Apartment sale in Dehiwala
2 B/R Apartment sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!