වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 1,313 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment In Dehiwala
Luxury Apartment In Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartments Available for Sale at Elvitigala Mw, Colombo 05
Brand New Apartments Available for Sale at Elvitigala Mw, Colombo 05

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale Colombo 5
Apartment for Sale Colombo 5

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Sale 38 Million Colombo 03
Apartment Sale 38 Million Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Bedroom Furnished Apartment for Sale in Wellawatte, Colombo 6
2 Bedroom Furnished Apartment for Sale in Wellawatte, Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale in Mount Lavinia
Brand New Apartment for Sale in Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - The Apartment for Sale Nugegoda
The Apartment for Sale Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

පැය 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - B/New Apartment - Near Mt.Lavinia St.Thomas College (66-2/C)
B/New Apartment - Near Mt.Lavinia St.Thomas College (66-2/C)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,300,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - B/new Apartment - Near Mt.Lavinia St.Thomas College (66-2/c)
B/new Apartment - Near Mt.Lavinia St.Thomas College (66-2/c)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,100,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - B/New Apartment - Near Mt.Lavinia St.Thomas College (65-1/C)
B/New Apartment - Near Mt.Lavinia St.Thomas College (65-1/C)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxurious Apartment Sale –Col. 6 (52- 2/D)
Luxurious Apartment Sale –Col. 6 (52- 2/D)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxurious Apartment Sale –Col. 6 (51- 2/D)
Luxurious Apartment Sale –Col. 6 (51- 2/D)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment Colombo 6
Luxury Apartment Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,270,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - B/New Apartment for Sale- Col.6 (66-2/C)
B/New Apartment for Sale- Col.6 (66-2/C)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - B/New Apartment for Sale- Col.6 (65-5/C)
B/New Apartment for Sale- Col.6 (65-5/C)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,500,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Col.6 Duplex Apartment for Sale (64)
Col.6 Duplex Apartment for Sale (64)

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 63,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 Apartment for Sale (63-2/A)
Colombo 6 Apartment for Sale (63-2/A)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Bedroom Apartment for Sale in Nugegoda
Brand New 3 Bedroom Apartment for Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Mt.Lavinia Apartment - Close to St.Thomas College (64-2/A)
Mt.Lavinia Apartment - Close to St.Thomas College (64-2/A)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mt.Lavinia Apartment - Close to St.Thomas College (63-1/A)
Mt.Lavinia Apartment - Close to St.Thomas College (63-1/A)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Dehiwala
Apartment for sale Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 9
Apartment for Sale in Colombo 9

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwela
Luxury Apartment - Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,125,000

පැය 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 Apartment for Sale (62-2/C)
Colombo 6 Apartment for Sale (62-2/C)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

පැය 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Dehiwala
Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Prosperous Apartment Sale - Col. 6 (32-2/C)
Prosperous Apartment Sale - Col. 6 (32-2/C)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Modern Apartment Sale In– Mt.Lavinia. (30-2/a)
Modern Apartment Sale In– Mt.Lavinia. (30-2/a)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!