දැන්විම් 459 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - COL 5 - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE
COL 5 - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Aparament for sale @ Malabe
Aparament for sale @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments for Sale in Wellawatte [AS09]
Apartments for Sale in Wellawatte [AS09]

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - BUDGET APARTMENT FOR SALE IN DEHIWALA
BUDGET APARTMENT FOR SALE IN DEHIWALA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Moratuwa | Apartment Sale MCP665
Moratuwa | Apartment Sale MCP665

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,233,500

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Signature Residencies| MCP 627 Rajagiri
Signature Residencies| MCP 627 Rajagiri

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - On320 Apartment | Col 2 MCP681
On320 Apartment | Col 2 MCP681

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya-ICONIC
Apartment for sale in Rajagiriya-ICONIC

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Athurugiriya
Apartment For Sale In Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 6,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Live Better at 3 Bed Rooms/Dehiwala
Live Better at 3 Bed Rooms/Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 02 BR Apartment for Sale - Colombo
02 BR Apartment for Sale - Colombo

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Kotte
Apartment For Sale in Kotte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Lovely apartment in Battaramulla
Lovely apartment in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury apartment sale Col 5
Brand new luxury apartment sale Col 5

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Nugegoda (1013B)
Apartment for Sale in Nugegoda (1013B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - The Highness for sale in Rajagiriya
The Highness for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For sale in Colombo 06
Apartment For sale in Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished Luxury Apartment Battaramulla
Furnished Luxury Apartment Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale Malabe
Brand New Apartment for Sale Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury apartments for sale in Negambo
Luxury apartments for sale in Negambo

කාමර: 6, නානකාමර: 6

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 70,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | Kotte| MCP A0511
Skyline Apartment | Kotte| MCP A0511

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0502
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0502

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nawala | Apartment Sale MCP A0500
Nawala | Apartment Sale MCP A0500

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Splendour | Rajagiriya MCP 598
Prime Splendour | Rajagiriya MCP 598

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya MCP A0504
Wind Crest Apt | Rajagiriya MCP A0504

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Immediate Sale Colombo 6
Apartment Immediate Sale Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!