දැන්විම් 556 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-නුවරඑලිය - Furnished apartment - Nuwara Eliya
Furnished apartment - Nuwara Eliya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Pagoda
Luxury Apartments in Pagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Furnished Apartment for Sale in Gampaha.
Furnished Apartment for Sale in Gampaha.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 8,500,000

පැය 1 යි
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale In Mount Lavinia
Apartment for Sale In Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Br Luxury Apartment for Sale Koluwala
2 Br Luxury Apartment for Sale Koluwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

මහල් නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Negombo
House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new furnished apartment sale dehiwala
Brand new furnished apartment sale dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished Luxury apartment sale - Dehiwala
Furnished Luxury apartment sale - Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE IN CO 06
BRAND NEW APARTMENT FOR SALE IN CO 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,600,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment for Sale in Co 06
New Apartment for Sale in Co 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE IN CO 06
BRAND NEW APARTMENT FOR SALE IN CO 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-නුවරඑලිය - Furnished apartment - Nuwara Eliya
Furnished apartment - Nuwara Eliya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 bed 4th floor with Faddy field view Last unit Athurugiriya
3 bed 4th floor with Faddy field view Last unit Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 13,200,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Pagoda
Luxury Apartments in Pagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury Apartments in Wattala
Luxury Apartments in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 16,600,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Stylish apartment for sale in Nugegoda
Stylish apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Aparmtent For Sale
Blue Ocean Aparmtent For Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Pamankada Road
Apartment for sale Pamankada Road

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,350,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale - Colombo 06
Apartment For Sale - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Apartment for rent - Gintota
Apartment for rent - Gintota

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 75,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Dehiwala
Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale Colombo 06
Luxury Apartment for Sale Colombo 06

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 114,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,200,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Residencies , Athurugiriya (New )
Prime Residencies , Athurugiriya (New )

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 11,700,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,550,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,100,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!