දැන්විම් 529 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 03
Apartment For Sale in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Beautiful two bedroom apt for sale col7
Beautiful two bedroom apt for sale col7

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 82,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit G2
Luxury Apartment In Galle | Unit G2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 23,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit D2
Luxury Apartment In Galle | Unit D2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit J2
Luxury Apartment In Galle | Unit J2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 21,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit B2
Luxury Apartment In Galle | Unit B2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit G3
Luxury Apartment In Galle | Unit G3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,750,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment Talawatugoda-Hokandara
Luxury Apartment Talawatugoda-Hokandara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Talawathugoda
Apartment for sale in Talawathugoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,950,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Colombo 07
Blue Ocean Apartment @ Colombo 07

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 79,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia
Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Colombo 03
Blue Ocean Apartment @ Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 62,600,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia
Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,400,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia
Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia
Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR City View Apartment in Dehiwala
3BR City View Apartment in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Nugegoda Ebuldeniya
Apartment in Nugegoda Ebuldeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 7,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 06
Apartment for sale in Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully furnished apartment at Ratmalana
Fully furnished apartment at Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN CO 06
APARTMENT FOR SALE IN CO 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale in Dehiwala
Luxury apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale in dehiwala
Luxury apartment for sale in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nawala | Apartment Sale MCP A0500
Nawala | Apartment Sale MCP A0500

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Moratuwa | Apartment Sale MCP667C
Moratuwa | Apartment Sale MCP667C

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,485,200

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment | Angulana MCP 667B
Apartment | Angulana MCP 667B

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,485,200

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment For Sale In Dehiwala
Brand New Apartment For Sale In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!