දැන්විම් 827 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwela
Luxury Apartment - Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Three Storey Condominium for Sale - Pamankada
Three Storey Condominium for Sale - Pamankada

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Bd Apartment for Sale in Dehiwala.
Brand New 3 Bd Apartment for Sale in Dehiwala.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bd Air Conditioned Apartment for Sale in Colombo 6.
3 Bd Air Conditioned Apartment for Sale in Colombo 6.

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Athurugiriya
Apartment for Sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale Pamankada
Brand New Apartment for Sale Pamankada

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Immediate Sale Nugegoda
Luxury Apartment for Immediate Sale Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Park Road Luxury Apartments
Park Road Luxury Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Col 6 Vesta Residencies.5th Floor 3BR
Col 6 Vesta Residencies.5th Floor 3BR

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Apartment - Dehiwela
3 BR Apartment - Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 Vesta Residencies •A new wave of Living
Colombo 6 Vesta Residencies •A new wave of Living

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,300,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mt.Lavinia Apartment 3BR,4th Floor
Mt.Lavinia Apartment 3BR,4th Floor

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Luxury house in Homagama
3 Bedroom Luxury house in Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Mt.Lavinia Apartment 3BR,2nd Floor.
Mt.Lavinia Apartment 3BR,2nd Floor.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Vesta Homes in Colombo 6
Vesta Homes in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 Apartment••Live at the Center of Modern Conveniences
Colombo 6 Apartment••Live at the Center of Modern Conveniences

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Col 6 Duplex Apartment A new wave of Living 06
Col 6 Duplex Apartment A new wave of Living 06

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 64,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Ethul Kotte
Apartment for sale in Ethul Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Brand New Apartment in Wattala
Brand New Apartment in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Vesta Mount Villa Apartment *New with a View
Vesta Mount Villa Apartment *New with a View

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Vesta Mount Villa Apartment The Lifestyle You Deserve
Vesta Mount Villa Apartment The Lifestyle You Deserve

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,100,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments For Sale In Kottawa Border
Apartments For Sale In Kottawa Border

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Mt.Lavinia 3BR Apartment for sale.Spacious Modern Living
Mt.Lavinia 3BR Apartment for sale.Spacious Modern Living

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,300,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 Apartment - Where Excellence and Convenience Meet
Colombo 6 Apartment - Where Excellence and Convenience Meet

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Col 6
Apartment for Sale in Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR,5th Floor Apartment For Sale - Colombo 6
3BR,5th Floor Apartment For Sale - Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mt.Lavinia 3BR Apartment Where Convenience Meets Luxury
Mt.Lavinia 3BR Apartment Where Convenience Meets Luxury

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,300,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!