වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 234 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Dolphin LH112 1992
Toyota Dolphin LH112 1992

165,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Vannet C 22 1988
Nissan Vannet C 22 1988

180,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Vanette - HI Roof 2001
Nissan Vanette - HI Roof 2001

360,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Suzuki evrey join 2000
Suzuki evrey join 2000

206,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - JAC D. wheel 10.5ft 2017
JAC D. wheel 10.5ft 2017

5,100 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - unimo lokka 2015
unimo lokka 2015

36,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra geeto 2017
Mahindra geeto 2017

9,400 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Hiace 1989
Toyota Hiace 1989

195,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra Bolero truck 2007
Mahindra Bolero truck 2007

100,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Vanette Lion face 2000
Nissan Vanette Lion face 2000

180,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra maximo 2012
Mahindra maximo 2012

65,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 815,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Tipper 2005
Ashok Leyland Tipper 2005

150,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Dolphin LH112 1992
Toyota Dolphin LH112 1992

165,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Largo 1990
Nissan Largo 1990

270,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,360,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Foton bj1036 2013
Foton bj1036 2013

125,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - unimo lokka 2014
unimo lokka 2014

48,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata Leyland 2005
Tata Leyland 2005

88,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu crew cab 1998
Isuzu crew cab 1998

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,530,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota LH 113 Dolphin 1993
Toyota LH 113 Dolphin 1993

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu NHR69E 2000
Isuzu NHR69E 2000

160,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland 1613 2012
Ashok Leyland 1613 2012

172,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Viking 2007
Ashok Leyland Viking 2007

381,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Micro Loader 2016
Micro Loader 2016

12,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra maximo puse vx 2015
Mahindra maximo puse vx 2015

13,452 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,055,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KR42 2006
Toyota KR42 2006

82,200 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,575,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mazda Browny White Van 1993
Mazda Browny White Van 1993

504,666 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Daihatsu Hijet 2004
Daihatsu Hijet 2004

95,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!