වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 176 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Atlas 4WD Hub Lock 1999
Nissan Atlas 4WD Hub Lock 1999

175,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu ELF Lorry 1980
Isuzu ELF Lorry 1980

250,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 765,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu NKR 2004
Isuzu NKR 2004

265,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Dolphin super GL 1992
Toyota Dolphin super GL 1992

250,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KDH 200 GL 2007
Toyota KDH 200 GL 2007

130,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,790,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu ELF Lorry 1997
Isuzu ELF Lorry 1997

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Caravan E24 White 1998
Nissan Caravan E24 White 1998

450,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mazda Bongo 2008
Mazda Bongo 2008

120,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Atlas 4WD Hub Lock 1999
Nissan Atlas 4WD Hub Lock 1999

175,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota townace 1993
Toyota townace 1993

220,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Hiace Shell 1988
Toyota Hiace Shell 1988

225,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mitsubishi Canter 2007
Mitsubishi Canter 2007

170,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota HIACE 1989
Toyota HIACE 1989

321,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mitsubishi canter 1981
Mitsubishi canter 1981

400,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 780,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KDH200 super GL 2007
Toyota KDH200 super GL 2007

138,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,590,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu Tipper 2003
Isuzu Tipper 2003

124,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,775,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - DFSK unimo lokka 2012
DFSK unimo lokka 2012

45,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Hyundai H100 2010
Hyundai H100 2010

110,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan V Y G 1985
Nissan V Y G 1985

80,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Caravan 1993
Nissan Caravan 1993

150,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu Bhoom truck 2000
Isuzu Bhoom truck 2000

160,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,390,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Dolpin 1992
Toyota Dolpin 1992

227,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Tipper G45 2008
Ashok Leyland Tipper G45 2008

150,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mazda E-1300 1980
Mazda E-1300 1980

175,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mitsubishi L300 1981
Mitsubishi L300 1981

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata Marcopolo 2012
Tata Marcopolo 2012

140,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu Tripper Drum Truck 1998
Isuzu Tripper Drum Truck 1998

175,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,325,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!