වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 233 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - loader 1500 2015
loader 1500 2015

34,100 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Dolphin 1993
Toyota Dolphin 1993

190,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,490,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota DOLPIN LH113 1994
Toyota DOLPIN LH113 1994

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu NPR 2005
Isuzu NPR 2005

185,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Micro Loader 717 2014
Micro Loader 717 2014

72,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 855,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Piaggio ape truck 2012
Piaggio ape truck 2012

74,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 420,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Hyundai H100 - VAN 2000
Hyundai H100 - VAN 2000

525,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Cargo 1613 6 Wheel 2016
Ashok Leyland Cargo 1613 6 Wheel 2016

52,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan serena fx 1993
Nissan serena fx 1993

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Dolphin 1991
Toyota Dolphin 1991

205,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra Maximo puse 2014
Mahindra Maximo puse 2014

85,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Shell 1986
Toyota Shell 1986

199,999 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KDH SUPER GL 2006
Toyota KDH SUPER GL 2006

147,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan vannette 1986
Nissan vannette 1986

125,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,285,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu mpr 66 L 1993
Isuzu mpr 66 L 1993

125,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata Dimo Batta 2011
Tata Dimo Batta 2011

61,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Dimo Batta Tata Ex2 2013
Dimo Batta Tata Ex2 2013

125,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra Maximo puse vx 2015
Mahindra Maximo puse vx 2015

52,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,040,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Lh 113 Dolphin 1991
Toyota Lh 113 Dolphin 1991

230,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,230,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata Ultra 1012 2016
Tata Ultra 1012 2016

22,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Dolphine 1994
Toyota Dolphine 1994

195,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu NPR 2003
Isuzu NPR 2003

300,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Suzuki every 1999
Suzuki every 1999

110,562 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,440,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Super GL 1995
Toyota Super GL 1995

538,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - JMC Crew Cab 2013
JMC Crew Cab 2013

85,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Viking 2007
Ashok Leyland Viking 2007

85,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra Bolero 2014
Mahindra Bolero 2014

20,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!