වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 252 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata 909 Bus 1993
Tata 909 Bus 1993

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 715,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KDH auto 2015
Toyota KDH auto 2015

61,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,790,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mazda Titan jesolo Lorry 2000
Mazda Titan jesolo Lorry 2000

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan civilian 2008
Nissan civilian 2008

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Toyoace Crew Cab 1999
Toyota Toyoace Crew Cab 1999

280,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,090,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KR 42- Diesel 2001
Toyota KR 42- Diesel 2001

120,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Tipper 2012
Ashok Leyland Tipper 2012

126,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Tipper 2013
Ashok Leyland Tipper 2013

89,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mitsubishi L 300 van 1985
Mitsubishi L 300 van 1985

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 780,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mazda Tipper 1999
Mazda Tipper 1999

50,500 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata dimo batta 2012
Tata dimo batta 2012

80,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 720,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Eicher 20.16JUMBO 2005
Eicher 20.16JUMBO 2005

400,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan vanette 2006
Nissan vanette 2006

230,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Hyundai H100 2005
Hyundai H100 2005

190,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Vanette 1992
Nissan Vanette 1992

280,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota lh113 dolphin 1994
Toyota lh113 dolphin 1994

150,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,980,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata 1615 Tipper 2006
Tata 1615 Tipper 2006

199,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland 1613 tipper 2011
Ashok Leyland 1613 tipper 2011

150,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota HIACE 1989
Toyota HIACE 1989

400,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Town ace 1999
Toyota Town ace 1999

100,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota DYNA 1998
Toyota DYNA 1998

265,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra Bolero maxi truck 2016
Mahindra Bolero maxi truck 2016

52,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,460,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Dimo Batta TATA 2013
Dimo Batta TATA 2013

107,500 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Civilian 2005
Nissan Civilian 2005

105,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,090,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata TIPPER 1615 2012
Tata TIPPER 1615 2012

80,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Townace Noah Diesel 2002
Toyota Townace Noah Diesel 2002

147,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!