වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 232 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu Como E25 2006
Isuzu Como E25 2006

280,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KDH Super GL 211 2013
Toyota KDH Super GL 211 2013

128,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata bus 909 1989
Tata bus 909 1989

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 500,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland 1616 Tipper 2016
Ashok Leyland 1616 Tipper 2016

85,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Town ace CR 27 1991
Toyota Town ace CR 27 1991

220,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata rxpickup 207 2015
Tata rxpickup 207 2015

11,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,395,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu Como E25 2006
Isuzu Como E25 2006

280,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KDH Super GL 211 2013
Toyota KDH Super GL 211 2013

128,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Lite Ace 1996
Toyota Lite Ace 1996

55,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Atlas 1989
Nissan Atlas 1989

75,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Euro Timing Power 2004
Ashok Leyland Euro Timing Power 2004

150,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota LH 113 1993
Toyota LH 113 1993

200,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mitsubishi delica L300 1984
Mitsubishi delica L300 1984

150,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 545,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Tipper 2012
Ashok Leyland Tipper 2012

120,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota Town ace CR 36 1993
Toyota Town ace CR 36 1993

150,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata Dimo Batta Express 2015
Tata Dimo Batta Express 2015

80,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota KDH Super GL 200 2006
Toyota KDH Super GL 200 2006

193,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Tata Dimo Batta 2016
Tata Dimo Batta 2016

18,500 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 575,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra Maxximo 2011
Mahindra Maxximo 2011

61,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 770,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Isuzu Tipper 2003
Isuzu Tipper 2003

143,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Toyota LH119, 1996
Toyota LH119, 1996

272,785 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Vanatte 2006
Nissan Vanatte 2006

140,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,225,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Nissan Vanett 1987
Nissan Vanett 1987

260,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Mahindra BOLERO 2013
Mahindra BOLERO 2013

61,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Cargo 1613 2012
Ashok Leyland Cargo 1613 2012

95,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Suzuki Buddy Lorry 2001
Suzuki Buddy Lorry 2001

180,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 885,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-රත්නපුර - Ashok Leyland Ten wheele 2516 2004
Ashok Leyland Ten wheele 2516 2004

100,000 km

රත්නපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!