දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි නිවාස

නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Kuruwita
House for sale in Kuruwita

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 27,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-රත්නපුර - House in Rathnapura
House in Rathnapura

කාමර: 2, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,995,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Eheliyagoda
House for sale in Eheliyagoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - කහවත්ත නගරයට ආසන්නයෙන් අගනා නිවසක්
කහවත්ත නගරයට ආසන්නයෙන් අගනා නිවසක්

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale In Kuruwita
House For Sale In Kuruwita

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,700,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - HOUSE FOR SALE EMBILIPITIYA
HOUSE FOR SALE EMBILIPITIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - Valuable House with Land In Ratnapura
Valuable House with Land In Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,600,000

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Kuruwita
House for sale in Kuruwita

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Embilipitiya
House for sale in Embilipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,200,000

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House With Land In Ratnapura
House With Land In Ratnapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 52,500,000

දින 7
නිවාස-රත්නපුර - 9Perch Land With House - Miriswattha
9Perch Land With House - Miriswattha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 7,200,000

දින 8
නිවාස-රත්නපුර - House In Balangoda
House In Balangoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 14,500,000

දින 11
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Ratnapura
House for sale in Ratnapura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 12
නිවාස-රත්නපුර - Luxury house for sale ratnapura
Luxury house for sale ratnapura

කාමර: 8, නානකාමර: 4

රත්නපුර, නිවාස

රු 75,000,000

දින 14
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Nivithigala
House for sale in Nivithigala

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 14
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale in KURUWITA
House For Sale in KURUWITA

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 14
නිවාස-රත්නපුර - House with land for sell in embilipitiya
House with land for sell in embilipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 16
නිවාස-රත්නපුර - Ancestral Bungalow for Sale in Ratnapura
Ancestral Bungalow for Sale in Ratnapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාරත්නපුර, නිවාස

රු 85,000,000

දින 17
නිවාස-රත්නපුර - House with land in Balangoda
House with land in Balangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 1,800,000

දින 17
නිවාස-රත්නපුර - Bungalow With Land For Sale Ratnapura
Bungalow With Land For Sale Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 55,000,000

දින 19
නිවාස-රත්නපුර - A Luxury House in Kahawatta
A Luxury House in Kahawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 28,500,000

දින 26
නිවාස-රත්නපුර - House for sale In Parakaduwa
House for sale In Parakaduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 11,500,000

දින 28
නිවාස-රත්නපුර - House for sale embilipitiya.
House for sale embilipitiya.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 29
නිවාස-රත්නපුර - House For salle. or rent Embilipitiya, a
House For salle. or rent Embilipitiya, a

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,600,000

දින 29
නිවාස-රත්නපුර - House for sale Embilipitiya
House for sale Embilipitiya

කාමර: 9, නානකාමර: 7

රත්නපුර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 29
නිවාස-රත්නපුර - New House For Sale In Godakawela
New House For Sale In Godakawela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 32
නිවාස-රත්නපුර - පැල්මඩුල්ලේ නිවසක් විකිනීමට ඇත.
පැල්මඩුල්ලේ නිවසක් විකිනීමට ඇත.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 1,700,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!