දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunami Machine
Sunami Machine

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - කටු අනොදා
කටු අනොදා

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 175

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - දේශීය කුළුබඩු
දේශීය කුළුබඩු

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 240

දින 2
ආහාර-රත්නපුර - Iguru
Iguru

රත්නපුර, ආහාර

රු 750

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - DN XIA SUPRE MESHIMA
DN XIA SUPRE MESHIMA

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - kubota Combine havester
kubota Combine havester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

දින 8
ආහාර-රත්නපුර - Green Papaya අවශ්‍ය ව් ඇත
Green Papaya අවශ්‍ය ව් ඇත

රත්නපුර, ආහාර

රු 30

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunam Mashima
Sunam Mashima

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 9
ආහාර-රත්නපුර - ගම්මිරිස්
ගම්මිරිස්

රත්නපුර, ආහාර

රු 800

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - CIC Sunami
CIC Sunami

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 10
ආහාර-රත්නපුර - කොණ්ඩ කැවුම්
කොණ්ඩ කැවුම්

රත්නපුර, ආහාර

රු 20

දින 12
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Dansia Super Combine Harvester
Dansia Super Combine Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Kubuk
Kubuk

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ගම්බ්රිස් විකිණීමට ඇත
ගම්බ්රිස් විකිණීමට ඇත

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Tea Leaves Plant
Tea Leaves Plant

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - විසිතුරැ මල්පැල
විසිතුරැ මල්පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Tea Plants
Tea Plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Foxtail
Foxtail

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Mushroom Seeds
Mushroom Seeds

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Combine Harvester
Combine Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - අගාවුඩ් පැළ විකිණීම (AGARWOOD)
අගාවුඩ් පැළ විකිණීම (AGARWOOD)

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 25
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - කුකුළු පොහොර
කුකුළු පොහොර

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 27
ආහාර-රත්නපුර - Goraka ( ගොරකා )
Goraka ( ගොරකා )

රත්නපුර, ආහාර

රු 255

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!