දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Mushroom seeds/බිම්මල් බීජ
Mushroom seeds/බිම්මල් බීජ

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

විනාඩි 16
ආහාර-රත්නපුර - ගොරකා
ගොරකා

රත්නපුර, ආහාර

රු 250

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Kurudu Pala
Kurudu Pala

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 5
ආහාර-රත්නපුර - ගම්මිරිස් Blak pepper
ගම්මිරිස් Blak pepper

රත්නපුර, ආහාර

රු 650

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - කුරැදු පැල
කුරැදු පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - තේ පැල 26
තේ පැල 26

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Isigothika
Isigothika

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Bahumia
Bahumia

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Jakolikat
Jakolikat

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Loreinch
Loreinch

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 9
ආහාර-රත්නපුර - TJC Mango
TJC Mango

රත්නපුර, ආහාර

රු 350

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Exokeeria
Exokeeria

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Sleeping Durantha
Sleeping Durantha

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Anthurium plants
Anthurium plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Luky Plant
Luky Plant

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,800

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම අපනයන බෝග අපගෙන්
ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම අපනයන බෝග අපගෙන්

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 15
ආහාර-රත්නපුර - White Pepper
White Pepper

රත්නපුර, ආහාර

රු 1,450

දින 15
ආහාර-රත්නපුර - Cinnamon
Cinnamon

රත්නපුර, ආහාර

රු 340

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Garden plants
Garden plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - Tea Leaves
Tea Leaves

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 680

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Bonsai Tree
Bonsai Tree

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Kubota DC68
Kubota DC68

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Tractor
Tractor

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 19
ආහාර-රත්නපුර - Cashew Nuts ( කජු )
Cashew Nuts ( කජු )

රත්නපුර, ආහාර

රු 2,300

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!