දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Bonsai Tree
Bonsai Tree

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Ochid
Ochid

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
ආහාර-රත්නපුර - Noodles
Noodles

රත්නපුර, ආහාර

රු 110

දින 2
ආහාර-රත්නපුර - කෙසෙල්
කෙසෙල්

රත්නපුර, ආහාර

රු 70

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Nelum (Sudu) plants
Nelum (Sudu) plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 8
ආහාර-රත්නපුර - Ginger seeds
Ginger seeds

රත්නපුර, ආහාර

රු 350

දින 9
ආහාර-රත්නපුර - Malaysian Inguru
Malaysian Inguru

රත්නපුර, ආහාර

රු 350

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Cheena Inguru
Cheena Inguru

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Combin Havestar(Claas-30)
Combin Havestar(Claas-30)

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,000,000

දින 15
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Combine Harvester
Combine Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 15
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - බිිංදුු ජල පද්ධතිය
බිිංදුු ජල පද්ධතිය

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 16
ආහාර-රත්නපුර - Kithul Pani Hakuru
Kithul Pani Hakuru

රත්නපුර, ආහාර

රු 600

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - kithul plants පඳුරු කිතුල් / ඉන්දුනීසියන්
kithul plants පඳුරු කිතුල් / ඉන්දුනීසියන්

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 22
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Goyam Kapana Masima
Goyam Kapana Masima

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Spider Plant
Spider Plant

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 26
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunami Machine
Sunami Machine

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - කටු අනොදා
කටු අනොදා

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 175

දින 36
ආහාර-රත්නපුර - Iguru
Iguru

රත්නපුර, ආහාර

රු 750

දින 39
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - DN XIA SUPRE MESHIMA
DN XIA SUPRE MESHIMA

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 43
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunam Mashima
Sunam Mashima

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 45
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - CIC Sunami
CIC Sunami

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 46
ආහාර-රත්නපුර - කොණ්ඩ කැවුම්
කොණ්ඩ කැවුම්

රත්නපුර, ආහාර

රු 20

දින 48
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Dansia Super Combine Harvester
Dansia Super Combine Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 48
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Kubuk
Kubuk

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!