දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Gammiris Pala
Gammiris Pala

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 1
ආහාර-රත්නපුර - දුරියන්
දුරියන්

රත්නපුර, ආහාර

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Mushroom pots
Mushroom pots

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 32

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - වැනිලා Vanilla
වැනිලා Vanilla

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Vanilla
Vanilla

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 6
ආහාර-රත්නපුර - Duriyan
Duriyan

රත්නපුර, ආහාර

රු 3,000

දින 7
ආහාර-රත්නපුර - Sri lankan tea
Sri lankan tea

රත්නපුර, ආහාර

රු 480

දින 8
Kurudu seeds wanted

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 9
ආහාර-රත්නපුර - තේ කුඩු
තේ කුඩු

රත්නපුර, ආහාර

රු 590

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Anthurium plants
Anthurium plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 11
ආහාර-රත්නපුර - මාලු පොල්
මාලු පොල්

රත්නපුර, ආහාර

රු 60

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Kubota pro688q
Kubota pro688q

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,775,000

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Black pepper plant
Black pepper plant

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 26
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - මහ ටැක්ටර් තැටි නගුල
මහ ටැක්ටර් තැටි නගුල

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Gammiris Pala
Gammiris Pala

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - තේ පැල
තේ පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - HIGH QUALITY HEALTHY TEA PLANT
HIGH QUALITY HEALTHY TEA PLANT

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 36

දින 37
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - Karunka
Karunka

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - තෙත් කලාපිය බිම් සදහා කාබනික පළතුරු වගාව
තෙත් කලාපිය බිම් සදහා කාබනික පළතුරු වගාව

සාමාජිකයාරත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - CINNAMON PLANTS (කුරුඳු පැල)
CINNAMON PLANTS (කුරුඳු පැල)

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 49
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - උඩවැඩියා (orchid) පදුරු
උඩවැඩියා (orchid) පදුරු

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 51
ආහාර-රත්නපුර - තක්කාලි මිරිස්
තක්කාලි මිරිස්

රත්නපුර, ආහාර

රු 500

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - COMPOST ... කාබනික පොහොර
COMPOST ... කාබනික පොහොර

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 800

දින 52
ආහාර-රත්නපුර - Maghokka
Maghokka

රත්නපුර, ආහාර

රු 30

දින 59
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Bangkok water plants
Bangkok water plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!