දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

තේ පැල මිලට ගනු ලැබේ

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - තේ පැල
තේ පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - උඩවැඩියා (orchid)
උඩවැඩියා (orchid)

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 330

දින 3
ආහාර-රත්නපුර - Popcorn
Popcorn

රත්නපුර, ආහාර

රු 50

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Kolikuttu Kesel Pela
Kolikuttu Kesel Pela

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Tea plant
Tea plant

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 19

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - පුවක්
පුවක්

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - Pure bee honey
Pure bee honey

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,500

දින 33
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - පිරිසිදු කිතුල් පැණි
පිරිසිදු කිතුල් පැණි

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 500

දින 36
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - K700 tractor
K700 tractor

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - High quality gerbera plants
High quality gerbera plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 265

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - විසිතුරු පැල
විසිතුරු පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - විසිතුරු පැල
විසිතුරු පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 43
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Harvester
Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 44
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Roto Slasher (Bush Cutter )
Roto Slasher (Bush Cutter )

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 44
ආහාර-රත්නපුර - Bada irigu
Bada irigu

රත්නපුර, ආහාර

රු 45

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - දෙමුහුන් තුඹ කරවිල පැල
දෙමුහුන් තුඹ කරවිල පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 65

දින 53
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Mf 240
Mf 240

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 53
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - වී මෝල
වී මෝල

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 53
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Mushroom pots
Mushroom pots

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 32

දින 54
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Tea plants තේ පැළ
Tea plants තේ පැළ

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 55
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ඔර්කිඩ් සමුහ ඛදුන්.
ඔර්කිඩ් සමුහ ඛදුන්.

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 56
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Gammiris pela
Gammiris pela

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 56
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - තේ පැල
තේ පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!