වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CCore i5-650 4GB 320GB GTS VGA DVD RW Computer
CCore i5-650 4GB 320GB GTS VGA DVD RW Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,800

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell i3/ 7th Gen/ New/ 1TB/ 4GB
Dell i3/ 7th Gen/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Duel core desktop cpu
Duel core desktop cpu

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer i5/ 8th Gen/ New/ 1TB/ 4GB/ Nvidea 150mx 2GB
Acer i5/ 8th Gen/ New/ 1TB/ 4GB/ Nvidea 150mx 2GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 6th Gen i3/ New/ 1TB/ 6GB RAM
Acer 6th Gen i3/ New/ 1TB/ 6GB RAM

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP Core i5 3rd Generation
HP Core i5 3rd Generation

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB
Dell 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 8th Gen i5
Acer 8th Gen i5

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 77,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer Core I3 Laptop
Acer Core I3 Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - laptop Samsung N145
laptop Samsung N145

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - I5 1st Gen with Full set
I5 1st Gen with Full set

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - i5 Gaming PC
i5 Gaming PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell Laptop I3
Dell Laptop I3

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i5 GTX Gaming PC
Core i5 GTX Gaming PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Asus Tab 32GB
Asus Tab 32GB

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo Yoga Tab 3
Lenovo Yoga Tab 3

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Huawei T1
Huawei T1

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 8th Gen i5/ New/ 1TB/ 4GB/ 150mx Nvidea VGA
Acer 8th Gen i5/ New/ 1TB/ 4GB/ 150mx Nvidea VGA

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,900

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Laptop
Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,990

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Ipad 6th gen 32gb wifi
Ipad 6th gen 32gb wifi

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 5th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB
Acer 5th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 8th Gen i5/ New/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 150MX
Acer 8th Gen i5/ New/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 150MX

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,990

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB
Lenovo 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Desktop Computer/ram-4 Gb/seperate Vga-512
Desktop Computer/ram-4 Gb/seperate Vga-512

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lg Dextop Computer/ram-4 Gb/seperate Vga-512 Mb/
Lg Dextop Computer/ram-4 Gb/seperate Vga-512 Mb/

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!