දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for sale in godakawela
Hotel for sale in godakawela

4,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

පැය 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building for sale Embilipitiya
Building for sale Embilipitiya

2,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop and Office space - Balangoda
Shop and Office space - Balangoda

2,100 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Commercial Building Eheliyagoda for Sale
Commercial Building Eheliyagoda for Sale

2,994 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building for Sale - Ratnapura
Building for Sale - Ratnapura

545 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop For Sale - Ratnapura Town
Shop For Sale - Ratnapura Town

225 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,600,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop for sale - Empilitiya
Shop for sale - Empilitiya

1,200 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - මහල් ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට තිබේ,ගොඩකවෙල
මහල් ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට තිබේ,ගොඩකවෙල

1,870 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building For Sale In Embilipitiya
Building For Sale In Embilipitiya

864 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building For Sale - Ratnapura
Building For Sale - Ratnapura

3,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building for sale in Ratnapura
Building for sale in Ratnapura

900 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop for sale - Balangoda
Shop for sale - Balangoda

400 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට ඇත - කහවත්ත
ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට ඇත - කහවත්ත

300 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,980,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!