වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - A Hotel for Sale Ratnapura
A Hotel for Sale Ratnapura

5,500 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building For Sale in Embilipitiya
Building For Sale in Embilipitiya

2,500 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 21,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - HOTEL FOR SALE BALANGODA
HOTEL FOR SALE BALANGODA

5,165 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - COMMERCIAL BUILDING IN RATNAPURA
COMMERCIAL BUILDING IN RATNAPURA

200 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building for Sale in Kuruwita
Building for Sale in Kuruwita

8,010 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop for Sale in Ratnapura
Shop for Sale in Ratnapura

3,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Guest house for sale in Balangoda
Guest house for sale in Balangoda

20,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Commercial Property in Eheliyagoda
Commercial Property in Eheliyagoda

4,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය

5,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Holiday Resort in Sinharaja, Rakwana
Holiday Resort in Sinharaja, Rakwana

2,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Holiday bungalow in Pelmadulla,Ratnapura
Holiday bungalow in Pelmadulla,Ratnapura

2,600 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Restaurant & Guest in Embilipitiya
Restaurant & Guest in Embilipitiya

6,500 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,500,000

දින 51
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Guest House for Sale in Ratnapura
Guest House for Sale in Ratnapura

6,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!