වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata batta 2007
Tata batta 2007

175,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 485,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Civilian 2008
Nissan Civilian 2008

225,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Lotto - CR 27 1994
Toyota Lotto - CR 27 1994

262,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,340,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu 4HF1 manual 1996
Isuzu 4HF1 manual 1996

110,450 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO LOKKA 2014
Tata DIMO LOKKA 2014

58,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan van 1995
Nissan Caravan van 1995

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo 2012
Mahindra Maxximo 2012

80,350 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo lokka 2013
Tata Dimo lokka 2013

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LITE ACE 2002
Toyota LITE ACE 2002

135,367 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 250 1999
Isuzu ELF 250 1999

195,152 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NPR lorry 2004
Isuzu NPR lorry 2004

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Tusker Super 1618 2015
Ashok Leyland Tusker Super 1618 2015

152,406 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townance CR27 1993
Toyota Townance CR27 1993

240,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan venette 1996
Nissan venette 1996

87,454 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Super ace 2016
Tata Super ace 2016

25,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,740,000

දින 34
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC HFC5038K Lorry 2013
JAC HFC5038K Lorry 2013

81,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan 1994
Nissan caravan 1994

70,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 2013
Toyota KDH 201 2013

51,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 1996
Toyota Hiace 1996

275,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Lorry 2008
JAC Lorry 2008

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hino Truck 2013
Toyota Hino Truck 2013

137,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Budy lorry 2009
Mitsubishi Budy lorry 2009

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 57
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Yutong Micro 2017
Yutong Micro 2017

28,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,900,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!