වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota dolphin 1998
Toyota dolphin 1998

350,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR 42 2007
Toyota KR 42 2007

191,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi fuso rosa 2016
Mitsubishi fuso rosa 2016

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,450,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Cargo Tipper 1613 2011
Ashok Leyland Cargo Tipper 1613 2011

125,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu fargo 1990
Isuzu fargo 1990

248,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Japan Lorry 2008
Isuzu Japan Lorry 2008

311,716 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi FE85PG6R 2008
Mitsubishi FE85PG6R 2008

303,363 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK Unimo lokka 2013
DFSK Unimo lokka 2013

38,234 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mini cab 2007
Mitsubishi Mini cab 2007

98,490 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan VRG 1987
Nissan Caravan VRG 1987

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton 2490 2012
Foton 2490 2012

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - KDH 2017
KDH 2017

30,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata ACE ZIP 2012
Tata ACE ZIP 2012

31,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper 2016
Nissan Clipper 2016

7,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coster 2017
Toyota Coster 2017

415 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,200,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Super G L 2015
Toyota Hiace Super G L 2015

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,650,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC Grade 2017
Suzuki Every PC Grade 2017

1,920 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JMC Carrying Lorry 2013
JMC Carrying Lorry 2013

179,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Fargo 1990
Isuzu Fargo 1990

480,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,772,000

දින 34
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET VAN - 2016
Daihatsu HIJET VAN - 2016

11,300 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu E 25 2007
Isuzu E 25 2007

198,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Vehicle carrier 1999
Isuzu Vehicle carrier 1999

145,126 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E-24 1996
Nissan Caravan E-24 1996

235,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,675,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Frezzer 2003
Daihatsu Hijet Frezzer 2003

125,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,185,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi 4D-56 1988
Mitsubishi 4D-56 1988

185,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!