වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE 1986
Toyota HIACE 1986

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Yutong Micro 2017
Yutong Micro 2017

28,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper 2015
Nissan Clipper 2015

60,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Rosa 2017
Mitsubishi Rosa 2017

400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata dimo.lokka 2015
Tata dimo.lokka 2015

52,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan VW2E26 2015
Nissan Caravan VW2E26 2015

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,000,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 2014
Toyota Hiace 2014

35,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,975,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace KDH201 2015
Toyota Hiace KDH201 2015

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,650,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Xenon 2011
Tata Xenon 2011

79,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR 42 van 2006
Toyota KR 42 van 2006

185,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,375,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Dolphin 1998
Toyota Hiace Dolphin 1998

273,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,125,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 113 1998
Toyota Dolphin 113 1998

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 1992
Nissan Caravan 1992

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan vx 2001
Nissan caravan vx 2001

223,290 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu 250 Elf 1989
Isuzu 250 Elf 1989

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,540,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu npr 1989
Isuzu npr 1989

325,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN 2000
Suzuki EVERY JOIN 2000

107,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,420,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Omini 2011
Suzuki Omini 2011

121,772 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 48

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!