දැන්විම් 186 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for sale Ratmalana
House for sale Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in - Ratmalana
Annex for Rent in - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house for sale in Ratmalana
Land with house for sale in Ratmalana

32.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in ratmalana
House for rent in ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 110,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Rent in Rathmalana
Luxury House for Rent in Rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Rathmalana
Room for Rent - Rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent - Ratmalana
House for rent - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Ratmalana
Annex for rent - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 31,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Ratmalana
House For Sale - Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Ratmalana
House for sale - Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Luxury two story house for Rent - Ratmalana
Luxury two story house for Rent - Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 90,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 10 perches in Borupana
10 perches in Borupana

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Boys in Rathmalana
Room for Boys in Rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Ratmalana
Annex for Rent - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House - Ratmalana
House - Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 48,000,000

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Students - Ratmalana
Rooms for Students - Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Ratmalana
House for sale - Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,200,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Rathmalana Land for Sale | LL587
Rathmalana Land for Sale | LL587

200.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Rathmalana
House for Sale - Rathmalana

කාමර: 8, නානකාමර: 8

කොළඹ, නිවාස

රු 36,500,000

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmlana Airport Road- Land for Sale
Ratmlana Airport Road- Land for Sale

7.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Rathmalana
House for Rent in Rathmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Rathmalana-Mt Lavinia
House for Sale in Rathmalana-Mt Lavinia

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale | Rathmalana
House For Sale | Rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand new 3 unit house for sale ratmalana
Brand new 3 unit house for sale ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!