දැන්විම් 180 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - 5 BR House For Rent / Lease In Ratmalana
5 BR House For Rent / Lease In Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial spaces for rent in Ratmalana
Commercial spaces for rent in Ratmalana

5,600 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 370,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Ratmalana
Annex for rent - Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

විනාඩි 6
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana house for rent
Ratmalana house for rent

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

විනාඩි 12
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana | House H0542
Ratmalana | House H0542

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

විනාඩි 45
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana | House H0548-A
Ratmalana | House H0548-A

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for sale - Rathmalana
Two Story House for sale - Rathmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent ( Boys ) - Ratmalana
Room for Rent ( Boys ) - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Modern luxury house sale in Ratmalana
Modern luxury house sale in Ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 110,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Ratmalana
House for Rent in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Ratmalana
Annex for rent - Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale
Land For Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - A/c Furnished House For Rent-Ratmalana
A/c Furnished House For Rent-Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 47,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 rooms for rent - Ratmalana
2 rooms for rent - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Rathmalana
House For Sale In Rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 3 Storeyed house for sale in Ratmalana
3 Storeyed house for sale in Ratmalana

කාමර: 10, නානකාමර: 9

කොළඹ, නිවාස

රු 39,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Rathmalana
House for Rent Rathmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 3
Looking for 100sqft Space

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Ratmalana
House for Rent in Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana | Land MCP641
Ratmalana | Land MCP641

738.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Workshop with 3 road frontages Ratmalana
Workshop with 3 road frontages Ratmalana

14,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Rathmalana
House for Rent Rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for rent - Ratmalana
House for rent - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500 මසකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - New House for sale at Ratmalana
New House for sale at Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 6
House to buy (Rathmalana)

කොළඹ, නිවාස

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!