වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 14.2 P PROPERTY SALE RATMALANA
14.2 P PROPERTY SALE RATMALANA

14.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,950,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale
Land For Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana | Land MCP641
Ratmalana | Land MCP641

738.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Rathmalana
Land For Sale In Rathmalana

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land for sale in rathmalana
Commercial land for sale in rathmalana

48.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 70,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana 15P land for Sale
Ratmalana 15P land for Sale

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land with old house in Ratmalana
Land with old house in Ratmalana

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale | Ratmalana L0522
Land for sale | Ratmalana L0522

738.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 120,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Rathmalane
Land for Sale - Rathmalane

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Ratmalana
Land for sale Ratmalana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana | Land MCP597
Ratmalana | Land MCP597

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,100,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land Fore Sale Rathmalana
Land Fore Sale Rathmalana

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Bare land sale - Ratmalana
Bare land sale - Ratmalana

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN RATMALANA
LAND FOR SALE IN RATMALANA

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land With House For Sale | Rathmalana
Land With House For Sale | Rathmalana

7.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,210,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Ratmalana
Land for sale - Ratmalana

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - PRIME LAND IN RATHMALAN
PRIME LAND IN RATHMALAN

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Rathmalana
Land For Sale - Rathmalana

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land for Sale in Rathmalana
Bare Land for Sale in Rathmalana

16.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 26
ඉඩම්-කොළඹ - 13p commercial land ratmalana
13p commercial land ratmalana

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 29
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rathmalana
Land For Sale in Rathmalana

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Ratmalana
Land For Sale In Ratmalana

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,250,000 පර්ච් එකකට

දින 33
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale
Land for sale

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,450,000 පර්ච් එකකට

දින 43
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rathmalana
Land for sale in Rathmalana

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!