වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 12 Perch Land Sale in Rathmalana Piriwena Road
12 Perch Land Sale in Rathmalana Piriwena Road

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana Land for Sale | MCP641
Ratmalana Land for Sale | MCP641

738.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 12p Land sale in Ratmalana
12p Land sale in Ratmalana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana Land for Sale | Ll522
Ratmalana Land for Sale | Ll522

738.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,205,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - KP Property | Land @ Ratmalana
KP Property | Land @ Ratmalana

14.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,850,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House For Sale in Ratmalana (Maliban Junction)
Land with House For Sale in Ratmalana (Maliban Junction)

22.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Rathmalana - Delgahawatta Rood
Rathmalana - Delgahawatta Rood

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN KATUBEDDA (400km to Sousa Flats)
LAND FOR SALE IN KATUBEDDA (400km to Sousa Flats)

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana land for quick sale
Ratmalana land for quick sale

15.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana Land for Sale | LL530
Ratmalana Land for Sale | LL530

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,050,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - 6 Perches in Ratmalana (Prime Location)
6 Perches in Ratmalana (Prime Location)

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Ratmalana
Land For Sale in Ratmalana

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - 6 perch land for sale in kaldemulla, ebat lane
6 perch land for sale in kaldemulla, ebat lane

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 990,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Ratmalana
Land For Sale - Ratmalana

5.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - 14.2 P PROPERTY SALE RATMALANA
14.2 P PROPERTY SALE RATMALANA

14.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,950,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land (33 perches), Ratmalana
Residential land (33 perches), Ratmalana

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 62,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana Land for Sale | LL543
Ratmalana Land for Sale | LL543

9.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,350,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house for sale in Ratmalana
Land with house for sale in Ratmalana

32.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - 10 perches in Borupana
10 perches in Borupana

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmlana Airport Road- Land for Sale
Ratmlana Airport Road- Land for Sale

7.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 24
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Rathmalana
Land For Sale - Rathmalana

9.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 26
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Ratmalana
Land for Sale - Ratmalana

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 29
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Rathmalana
Land in Rathmalana

7.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - Hsc -6p Land in Rathmalana
Hsc -6p Land in Rathmalana

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Ratmalana
Land for Sale in Ratmalana

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!