දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House For Sale Ratmalana
House For Sale Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana | House H0548-A
Ratmalana | House H0548-A

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN RATMALANA
HOUSE FOR SALE IN RATMALANA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - TWO HOUSES FOR SALE IN RATMALANA
TWO HOUSES FOR SALE IN RATMALANA

කාමර: 10+, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House - Rathmalana
Two Story House - Rathmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House near Lake - Rathmalana
House near Lake - Rathmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale
House For Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House in ratmalana air port road
House in ratmalana air port road

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Two story house Ratmalana
Two story house Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Super luxury modern house sale ratmalana
Super luxury modern house sale ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 110,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - H0542 | Ratmalana House
H0542 | Ratmalana House

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Rathmalana
House for Sale in Rathmalana

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ratmalana
House for Sale in Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ratmalana
House for Sale in Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana | House 590
Ratmalana | House 590

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Ratmalana
House For Sale Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY HOUSE & 12 P RATMALANA
03 STORY HOUSE & 12 P RATMALANA

කාමර: 8, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 77,500,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana / Katubedda
House For Sale In Ratmalana / Katubedda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - Near German tec l House sale ratmalana
Near German tec l House sale ratmalana

කාමර: 8, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 23
නිවාස-කොළඹ - House for sale at Boralasgamuwa
House for sale at Boralasgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 24
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Ratmalana
Brand new house for sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 29
නිවාස-කොළඹ - Modern Property with Two Units Ratmalana
Modern Property with Two Units Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 48,000,000

දින 33
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Ratmalana
House For Sale Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 34
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Ratmalana
House For Sale - Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 36
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Ratmalana
House for sale - Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!