දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House With Land for sale in Mount Lavinia
House With Land for sale in Mount Lavinia

කාමර: 9, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 79,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana House | for Sale H0.548-A
Ratmalana House | for Sale H0.548-A

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Storey House for Sale Rathmalana
Two Storey House for Sale Rathmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Ratmalana
House For Sale Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Houses for Sale in Ratmalana
Two Houses for Sale in Ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House With Land for sale in Mount Lavinia
House With Land for sale in Mount Lavinia

කාමර: 9, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 79,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Single story house for sale Ratmalana
Single story house for sale Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - A Cozy house for sale - Ratmalana
A Cozy house for sale - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 2 story house for sale in Rathmalana
2 story house for sale in Rathmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana
House For Sale In Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale ratmalana
House for sale ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House for Sale in Ratmalana
Two Storied House for Sale in Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Rathmalana
House for Sale in Rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 2 Unit House Sale Ratmalana
2 Unit House Sale Ratmalana

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana
House For Sale In Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana Borupana Road
House for sale in Ratmalana Borupana Road

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Ratmalana
House For Sale - Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Two Story House - Rathmalana
Two Story House - Rathmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Ratmalana
House for Sale - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - 3 Storied House For Sale Ratmalana
3 Storied House For Sale Ratmalana

කාමර: 9, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 19
නිවාස-කොළඹ - KP Property | House @ Rathmalana
KP Property | House @ Rathmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 48,000,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Rathmalana
House for sale - Rathmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 24
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 24
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 25
නිවාස-කොළඹ - 2 Bedroom House for Sale Ratmalana
2 Bedroom House for Sale Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 31
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House for Sale at Ratmalana
Two Storied House for Sale at Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 24,500,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!