වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY BUDDY VAN 2018
Suzuki EVERY BUDDY VAN 2018

2,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette Full Lease 2018
Nissan Vanette Full Lease 2018

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette Freezer 2014
Nissan Vanette Freezer 2014

70,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Rosa Australian 2010
Mitsubishi Rosa Australian 2010

190,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF PRIME 6 Forward 2015
Isuzu ELF PRIME 6 Forward 2015

70,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Atlas BOX 2012
Nissan Atlas BOX 2012

48,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,090,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PA 2017
Suzuki Every PA 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Atlas DualPurpose 2012
Nissan Atlas DualPurpose 2012

48,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC 2017
Suzuki Every PC 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna DualPurpose 2012
Toyota Dyna DualPurpose 2012

48,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan 2007
Nissan caravan 2007

132,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2012
Toyota KDH 2012

67,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,950,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2018
Suzuki Every 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC 2017
Suzuki Every PC 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper teak pannel 2017
Nissan Clipper teak pannel 2017

2,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join 2017
Suzuki Every Join 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Cru cab 1998
Mahindra Cru cab 1998

133,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 220 2007
Toyota KDH 220 2007

323,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton Aumark fl2300 2012
Foton Aumark fl2300 2012

28,540 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 710,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Coach 2005
Toyota Hiace Coach 2005

126,600 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Cabster 2013
Nissan Cabster 2013

49,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna DualPurpose 2013
Toyota Dyna DualPurpose 2013

48,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN 2017
Suzuki EVERY JOIN 2017

17,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,825,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace NOHA KR42 2002
Toyota Townace NOHA KR42 2002

133,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Cabster DualPurpose 2013
Nissan Cabster DualPurpose 2013

48,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!