වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi FUSO Canter 2015
Mitsubishi FUSO Canter 2015

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF PRIME TWINTURBO 2012
Isuzu ELF PRIME TWINTURBO 2012

70,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,875,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Diesel Manual 2013
Toyota Diesel Manual 2013

55,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,290,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN TURBO 2016
Suzuki EVERY JOIN TURBO 2016

23,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,025,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Custom, 2017
Suzuki Every Custom, 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette, White 2012
Nissan Vanette, White 2012

22,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,125,000

පැය 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE NOAH CR42 2005
Toyota TOWNACE NOAH CR42 2005

121,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota COASTER MANUAL 29 2008
Toyota COASTER MANUAL 29 2008

149,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,650,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi EVERY FULLJOIN MINI 2017
Mitsubishi EVERY FULLJOIN MINI 2017

17,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,025,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2WD Truck 2018
Nissan Vanette 2WD Truck 2018

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Cabster Freezer 2013
Nissan Cabster Freezer 2013

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Cabster Diesel 2013
Nissan Cabster Diesel 2013

70,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Cabster Diesel 2013
Nissan Cabster Diesel 2013

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2000
Nissan Vanette 2000

217,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Cabster Freezer 2013
Nissan Cabster Freezer 2013

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every costom 2014
Suzuki every costom 2014

15,426 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kdh hiace 2007
Toyota kdh hiace 2007

184,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,675,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Bola Roza 2005
Mitsubishi Bola Roza 2005

88,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 150 1980
Isuzu ELF 150 1980

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2WD Truck 2018
Nissan Vanette 2WD Truck 2018

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan highroof 2006
Nissan caravan highroof 2006

132,458 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,695,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace 1999
Toyota Town Ace 1999

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,795,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Cabster Diesel 2013
Nissan Cabster Diesel 2013

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2012
Nissan Caravan E25 2012

159,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,475,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

13,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!