වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota COUSTER MANUAL 29 2008
Toyota COUSTER MANUAL 29 2008

149,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,890,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan VEG 25 2008
Nissan VEG 25 2008

120,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every New Face 2016
Suzuki Every New Face 2016

23,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Lite ace cm 36 1990
Toyota Lite ace cm 36 1990

225,700 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi PO 15 2010
Mitsubishi PO 15 2010

170,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna Diesel Manual 2014
Toyota Dyna Diesel Manual 2014

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna Diesel Manual 2014
Toyota Dyna Diesel Manual 2014

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CabsterDieselManual 2014
Nissan CabsterDieselManual 2014

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland 4020 2015
Ashok Leyland 4020 2015

7,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR42 TOWNACE NOAH 2005
Toyota CR42 TOWNACE NOAH 2005

121,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,390,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster -GX Turbo 2009
Toyota Coaster -GX Turbo 2009

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,400,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 1997
Nissan Caravan 1997

8,790 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2WD Truck 2018
Nissan Vanette 2WD Truck 2018

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2001
Mitsubishi Canter 2001

157,123 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 1994
Toyota Hiace 1994

453,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2/4WD Truck 2018
Nissan Vanette 2/4WD Truck 2018

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu juston forward 1998
Isuzu juston forward 1998

125,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

4,911 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,825,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

5,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hyundai H 100 2000
Hyundai H 100 2000

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 NOAH 1998
Toyota CR41 NOAH 1998

145,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caracan 2006
Nissan Caracan 2006

127,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,695,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2002
Mitsubishi Canter 2002

158,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,785,000

දින 34
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki GD-DB52V 2001
Suzuki GD-DB52V 2001

143,800 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Voxy 2014
Toyota Voxy 2014

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,800,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!