දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Pull Reducer
Pull Reducer

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 899

පැය 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M3 Fitness Band
M3 Fitness Band

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,850

පැය 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Astrox 99 badminton (2018 latest model)
Astrox 99 badminton (2018 latest model)

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 17,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - AB CRUNCH MACHINE
AB CRUNCH MACHINE

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cricket Leather Bat
Cricket Leather Bat

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Swimming wings
Swimming wings

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - GYM SHOE
GYM SHOE

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M2 health band
M2 health band

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,700

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Ab wheel
Ab wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,349

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Adidas Ultaboost ST
Adidas Ultaboost ST

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - BAS Player Edition Bats
BAS Player Edition Bats

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Reebok Tredmill
Reebok Tredmill

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 110,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Mi Band 2 (Used)
Mi Band 2 (Used)

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Brand New Bars and Plates
Brand New Bars and Plates

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 948

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Revoflex xtreame
Revoflex xtreame

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,400

දින 27
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Iron Gym
Iron Gym

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 27
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Nike Kobe AD Shoes
Nike Kobe AD Shoes

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 29
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M3 Android IOS Smartwatch Heart Rate Fitness Bracelet
M3 Android IOS Smartwatch Heart Rate Fitness Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 30
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Health Band 02
Health Band 02

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 30
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Pull Reducer
Pull Reducer

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 900

දින 33
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Pull Reducer
Pull Reducer

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 900

දින 36
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Body Strider Exercise Machine-bicycle
Body Strider Exercise Machine-bicycle

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 14,000

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - CA 15000 Plus
CA 15000 Plus

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 51
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Orbitrack
Orbitrack

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 19,500

දින 52
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Ab Rocker
Ab Rocker

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!