දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Ab Rocker
Ab Rocker

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Orbitrek/ Sports Trainer
Orbitrek/ Sports Trainer

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Pull Reducer
Pull Reducer

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 900

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Bat....GM zona f2
Bat....GM zona f2

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Rock Gym
Rock Gym

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M2 health band
M2 health band

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Ab wheel
Ab wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,350

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Gym equipment
Gym equipment

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Astrox 88 (2018 latest model)
Astrox 88 (2018 latest model)

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Nike lebron soldier 12
Nike lebron soldier 12

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,000

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Avl badminton shoe
Avl badminton shoe

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 30
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - AbCoaster
AbCoaster

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 31
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Revoflex xtreame
Revoflex xtreame

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,400

දින 34
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Iron Gym
Iron Gym

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 34
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Rock Gym
Rock Gym

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 21,000

දින 39
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Yoga Mat
Yoga Mat

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 950

දින 40
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Shaker Bottle
Shaker Bottle

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 950

දින 40
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Pull Reducer
Pull Reducer

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 900

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Treadmill (QUANTUM 925)
Treadmill (QUANTUM 925)

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Pull Reducer
Pull Reducer

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 900

දින 43
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Boxing Glove
Boxing Glove

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,200

දින 51
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cricket Glove
Cricket Glove

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

දින 51
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cricket Bag
Cricket Bag

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,700

දින 52
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Quantum Tread Mill
Quantum Tread Mill

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 60,000

දින 54
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cricket Shoes
Cricket Shoes

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!