වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser 3tap Desktop
Water Dispenser 3tap Desktop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser 3tap Desktop
Water Dispenser 3tap Desktop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,400

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Stand Type Compressor
Water Dispenser Stand Type Compressor

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13,499

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 210 Piece Sewing Kit
210 Piece Sewing Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,300

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Storage Box
Storage Box

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 220

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Pump
Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 550

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Telescopic Rack
Telescopic Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 800

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Remote Organizer
Remote Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mobile Towel Rack
Mobile Towel Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Iron Pad
Iron Pad

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Handy Stitch
Handy Stitch

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,400

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air O Dry
Air O Dry

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,200

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Bag Rack
Bag Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 450

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Rain Kit
Rain Kit

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Raincoat
Raincoat

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric sewing machine
Electric sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 35
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 35
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric Water Dispenser 02tap
Electric Water Dispenser 02tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,100

දින 35
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser One Tap
Water Dispenser One Tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 35
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hand Pump Dispenser WD06
Hand Pump Dispenser WD06

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 35
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Standing 03WD
Water Dispenser Standing 03WD

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,999

දින 37
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water dispenser
Water dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 54
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Stand 3tap
Water Dispenser Stand 3tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!