වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

18.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 69,920,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale In Rajagiriya
Land For sale In Rajagiriya

9.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,125,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya Land for Sale | LL557
Rajagiriya Land for Sale | LL557

19.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,750,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Gothatuwa(LS169)
Land for sale in Gothatuwa(LS169)

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,750,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

18.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Water front land parliament Rd rajagiriya
Water front land parliament Rd rajagiriya

18.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 10p Land Sale in City Limit Rajagiriya,
10p Land Sale in City Limit Rajagiriya,

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 4.5p Land for sale in Koswatta
4.5p Land for sale in Koswatta

4.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land with two Blocks In Rajagiriya
Land with two Blocks In Rajagiriya

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,550,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 11 perch land for sale in Rajagiriya
11 perch land for sale in Rajagiriya

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 55,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya Land for Sale | L0586
Rajagiriya Land for Sale | L0586

59.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,800,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Rajagiriya
Land for Sale Rajagiriya

4.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

9.34 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 9.4 Perches Land Sell at Abagas Handiya
9.4 Perches Land Sell at Abagas Handiya

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 10 Perch Land for Sale in Rajagiriya
10 Perch Land for Sale in Rajagiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,095,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya Land for Sale | MCP658
Rajagiriya Land for Sale | MCP658

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya Land for Sale | L0521
Rajagiriya Land for Sale | L0521

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya com Land for Sale | C0510
Rajagiriya com Land for Sale | C0510

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,000,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Rajagiriya
Land For Sale In Rajagiriya

9.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,570,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - 14 P & PROPERTY SALE AT RAJAGIRIYA
14 P & PROPERTY SALE AT RAJAGIRIYA

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya Land and House for sale
Rajagiriya Land and House for sale

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 පර්ච් එකකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!