වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 108P Bare Land Sale At Rajagiriya
108P Bare Land Sale At Rajagiriya

108.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Gothatuwa(LS169)
Land for sale in Gothatuwa(LS169)

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 8P Land for sale in Koswatta Rd Nawala
8P Land for sale in Koswatta Rd Nawala

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Koswatta rd Nawala
Land for sale in Koswatta rd Nawala

15.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 55 perch land sale at Rajagiriya
55 perch land sale at Rajagiriya

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

18.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Buthgamuwa Rd Rajagiriya
Land for sale Buthgamuwa Rd Rajagiriya

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 12P Land in kalapaluwawa Rajagiriya
12P Land in kalapaluwawa Rajagiriya

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Rajagiriya
Land for sale - Rajagiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - 11 perch land for sale in Rajagiriya
11 perch land for sale in Rajagiriya

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 55,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya Commercial
Land for Sale in Rajagiriya Commercial

12.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,900,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Rajagiriya
Land in Rajagiriya

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Water front Land | Rajagiriya L0510
Water front Land | Rajagiriya L0510

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN RAJAGIRIYA
LAND FOR SALE IN RAJAGIRIYA

10.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 65,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 10p Land for sale in Rajagiriya
10p Land for sale in Rajagiriya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 14 P & PROPERTY SALE AT RAJAGIRIYA
14 P & PROPERTY SALE AT RAJAGIRIYA

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya L0521
Land for sale in Rajagiriya L0521

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya Town
Land for sale in Rajagiriya Town

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,600,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - 6.9P Land for Sale in Rajagiriya
6.9P Land for Sale in Rajagiriya

6.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 34,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Water Front Land for Sale in Rajagiriya
Water Front Land for Sale in Rajagiriya

18.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 64,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - 21 P & PROPERTY SALE RAJAGIRIYA
21 P & PROPERTY SALE RAJAGIRIYA

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,450,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - 43 P BARE LAND SALE AT RAJAGIRIYA
43 P BARE LAND SALE AT RAJAGIRIYA

43.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 පර්ච් එකකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!