වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya Kalapaluwawa
Land for Sale in Rajagiriya Kalapaluwawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale with Private Road Rajagiriya
Land for Sale with Private Road Rajagiriya

18.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 13.8 P BARE LAND SALE RAJAGIRIYA
13.8 P BARE LAND SALE RAJAGIRIYA

13.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Exclusive 20P Land in Rajagiriya
Exclusive 20P Land in Rajagiriya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land in Rajagiriya
Valuable Land in Rajagiriya

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Rajagiriya
Land for sale - Rajagiriya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 15.7 P & Property Sale at Rajagiriya
15.7 P & Property Sale at Rajagiriya

15.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Mirihana, Nugegoda [ls20]
Land for Sale in Mirihana, Nugegoda [ls20]

40.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

13.85 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Commercail Land for Sale in Kotte(Cotta) Road, Rajagirya.
Commercail Land for Sale in Kotte(Cotta) Road, Rajagirya.

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for Sale Rajagiriya - MCP P658
Land | for Sale Rajagiriya - MCP P658

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for Sale Rajagiriya - LL557
Land | for Sale Rajagiriya - LL557

19.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kalapaluwawa Rajagiriya
Land for Sale in Kalapaluwawa Rajagiriya

70.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Scenery Land for Sale in Rajagiriya
Scenery Land for Sale in Rajagiriya

23.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for Sale Cotta Road Rajagiriya - C0510
Land | for Sale Cotta Road Rajagiriya - C0510

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for Sale Rajagiriya - LL586
Land | for Sale Rajagiriya - LL586

89.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,800,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Colombo 8 (perches 22)
Land for Sale - Colombo 8 (perches 22)

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,300,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale near IDH - Rajagiriya
Land for Sale near IDH - Rajagiriya

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya [LS15]
Land for Sale in Rajagiriya [LS15]

51.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 14p Land for Sale in Rajagiriya.
14p Land for Sale in Rajagiriya.

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Commercail Land for Sale in Rajagirya.
Commercail Land for Sale in Rajagirya.

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - 20p Land Overlooking Lake/ Close to Rajagiriya town
20p Land Overlooking Lake/ Close to Rajagiriya town

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in - Rajagiriya
Land For Sale in - Rajagiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,325,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Colombo 8
Land For Sale - Colombo 8

7.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!