වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

9.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,450,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කොළඹ - 11 perch land for sale in Rajagiriya
11 perch land for sale in Rajagiriya

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 55,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 9
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya | Land MCP658
Rajagiriya | Land MCP658

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya | Land |MCP L0521
Rajagiriya | Land |MCP L0521

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya | Land Sale MCP L0510
Rajagiriya | Land Sale MCP L0510

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

37.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya 174 perches land for sale
Rajagiriya 174 perches land for sale

173.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,600,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 12 P & LAND SALE RAJAGIRIYA
12 P & LAND SALE RAJAGIRIYA

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya | Land Sale MCP658
Rajagiriya | Land Sale MCP658

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - 14 P & PROPERTY SALE AT RAJAGIRIYA
14 P & PROPERTY SALE AT RAJAGIRIYA

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 21 P & PROPERTY SALE RAJAGIRIYA
21 P & PROPERTY SALE RAJAGIRIYA

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,600,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - 43 P BARE LAND SALE AT RAJAGIRIYA
43 P BARE LAND SALE AT RAJAGIRIYA

43.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land In Rajagiriya
Land In Rajagiriya

6.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - WATER FRONT 11.09 P LAND RAJAGIRIYA
WATER FRONT 11.09 P LAND RAJAGIRIYA

11.09 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,800,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

35.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Prime Property for Sale in Rajagiriya.
Prime Property for Sale in Rajagiriya.

8.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,700,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale at Rajagiriya
Land For Sale at Rajagiriya

10.65 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,850,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land House for sale in Rajagiriya
Land House for sale in Rajagiriya

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House for sale in Nawala
Land with House for sale in Nawala

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Bare Land In Rajagiriya
Residential Bare Land In Rajagiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - 108 perches land sale at rajagiriya
108 perches land sale at rajagiriya

108.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 45,000,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - 11.09 P LAND SALE AT NAWALA RAJAGIRIYA
11.09 P LAND SALE AT NAWALA RAJAGIRIYA

11.09 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,800,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - 13.8 P BARE LAND SALE RAJAGIRIYA
13.8 P BARE LAND SALE RAJAGIRIYA

13.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!