දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Lakefront luxury new house Rajagiriya
Lakefront luxury new house Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Rajagiriya Town
House for Sale in Rajagiriya Town

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 4 Br for House Sale - Rajagiriya
4 Br for House Sale - Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Rajagiriya
House for Sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Luxury Houses in Rajagiriya
Luxury Houses in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,300,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 3 Storey New House & 4BR Sale Rajagiriya
3 Storey New House & 4BR Sale Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE IN Rajagiriya
BRAND NEW HOUSE IN Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya - House for sale HH563
Rajagiriya - House for sale HH563

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Architect Designed House in Rajagiriya
Architect Designed House in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 125,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Rajagiriya
House for sale - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - 3 Story House For Sale in Rajagiriya
3 Story House For Sale in Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Gothatuwa (Rajagiriya)
House for Sale Gothatuwa (Rajagiriya)

කාමර: 8, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Land with House for Sale in Rajagiriya
Land with House for Sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 7

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Rajagiriya
House For Sale Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Nawala
House For Sale Nawala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rajagiriya
House for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Rajagiriya
House For Sale - Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House sale in Rajagiriya
House sale in Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 19
නිවාස-කොළඹ - Valuable House For Sale Rajagiriya
Valuable House For Sale Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - House For sale in Rajagiriya
House For sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - Lakefront luxury new house Rajagiriya
Lakefront luxury new house Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

දින 23
නිවාස-කොළඹ - (HS167) House in Rajagiriya for sale
(HS167) House in Rajagiriya for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 25
නිවාස-කොළඹ - Brand new houses - Rajagiriya
Brand new houses - Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 33
නිවාස-කොළඹ - Houses for sale at Rajagiriya
Houses for sale at Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,400,000

දින 34
නිවාස-කොළඹ - Luxury Brand New house In Rajagiriya
Luxury Brand New house In Rajagiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 33,500,000

දින 36
නිවාස-කොළඹ - Modern house for sale - Rajagiriya
Modern house for sale - Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!