දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Lakefront luxury new house rajagiriya
Lakefront luxury new house rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Beautiful home for sale in Rajagiriya
Beautiful home for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Rajagiriya
House For Sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - H0518 | Rajagiriya House
H0518 | Rajagiriya House

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Upstair House for Sale in Rajagiriya
Upstair House for Sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rajagiriya
House for sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rajagiriya
House for sale in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rajagiriya
House for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Lakefront luxury new house rajagiriya
Lakefront luxury new house rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 10P LAND & OLD HOUSE SALE RAJAGIRIYA
10P LAND & OLD HOUSE SALE RAJAGIRIYA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House For sale in Rajagiriya
House For sale in Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Rajagiriya
House For Sale In Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House with land for sale - Rajagiriya
House with land for sale - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,400,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - New luxury house for sale in Rajagiriya
New luxury house for sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Modern, luxury house, Rajagiriiya
Modern, luxury house, Rajagiriiya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 200,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Brand new house in Rajagiriya
Brand new house in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for sale Rajagiriya
House for sale Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House for Immediate Sale - Kotikawatta
House for Immediate Sale - Kotikawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 19
නිවාස-කොළඹ - House for sale Rajagiriya
House for sale Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - House || in Rajagiriya
House || in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 23
නිවාස-කොළඹ - Single story house for sale rajagiriya
Single story house for sale rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 24
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rajagiriya
House for sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 27
නිවාස-කොළඹ - Twin House close to Kotte rd, Rajagiriya
Twin House close to Kotte rd, Rajagiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 28
නිවාස-කොළඹ - House for sale Rajagiriya
House for sale Rajagiriya

කාමර: 7, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 105,000,000

දින 29
නිවාස-කොළඹ - Brand New House - Rajagiriya
Brand New House - Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 51,000,000

දින 32
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rajagiriya
House for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 34
නිවාස-කොළඹ - House for sale in rajagiriya
House for sale in rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!