දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Prime House & Property for sale in Rajagiriya
Prime House & Property for sale in Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 78,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House with 22p land in Kottawa Junction
House with 22p land in Kottawa Junction

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 48,400,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Gothatuwa
Brand new house for sale in Gothatuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

නිවාස-කොළඹ - Prime House & Property for sale in Rajagiriya
Prime House & Property for sale in Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 78,000,000

නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya House for Sale | H0563
Rajagiriya House for Sale | H0563

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rajagiriya
House for sale in Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 125,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 3 Story New House Sale Kalapaluwawa Road Rajagiriya
3 Story New House Sale Kalapaluwawa Road Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 3 Storied Brand New Luxuary House Rajagiriya
3 Storied Brand New Luxuary House Rajagiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rajagiriya
House for sale in Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 53,600,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Rajagiriya
House for Sale Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Three Story House for Sale - Rajagiriya
Three Story House for Sale - Rajagiriya

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in IDH Gothatuwa
House for sale in IDH Gothatuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,750,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - RAJAGIRIYA HOUSE UNDER CONSTRUCTION FOR SALE
RAJAGIRIYA HOUSE UNDER CONSTRUCTION FOR SALE

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for Sale in - Rajagiriya
Upstairs House for Sale in - Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Rajagiriya
House for Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE RAJAGIRIYA .
HOUSE FOR SALE RAJAGIRIYA .

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - 3 Storey New House for Sale in Rajagiriya
3 Storey New House for Sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Rajagiriya
House For Sale In Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 44,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Rajagiriya
House for Sale - Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - (HS167) House in Rajagiriya for sale
(HS167) House in Rajagiriya for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Walpola
House for sale in Walpola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Gothatuwa Rajagiriya
House for sale in Gothatuwa Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 27
නිවාස-කොළඹ - Houses for sale at Rajagiriya
Houses for sale at Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,400,000

දින 27
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Rajagiriya
Luxury house for sale in Rajagiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 27
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Rajagiriya
House For Sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 30
නිවාස-කොළඹ - House for sale Malabe
House for sale Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,500,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!