දැන්විම් 112 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - 102 5 Clip Broom and Towel Holder
102 5 Clip Broom and Towel Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,100

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Large 6ft office table with drawers
Large 6ft office table with drawers

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Orginal Thekka Cabinet
Orginal Thekka Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer table
Computer table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Storage Box
Storage Box

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 220

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Wide block 6pcs Set
Wide block 6pcs Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Toothpaste Dispenser
Toothpaste Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 520

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Pump
Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 550

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Telescopic Rack
Telescopic Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spicy Rack
Spicy Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hummingbird
Hummingbird

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 175

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spice Tower Carousel
Spice Tower Carousel

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,800

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Speedy Chopper
Speedy Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Soap Box
Soap Box

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 350

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 800

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Remote Organizer
Remote Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer Dicer
Nicer Dicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedside tables
Bedside tables

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mobile Towel Rack
Mobile Towel Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Lunch box 2 Layer
Lunch box 2 Layer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Iron Pad
Iron Pad

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Handy Stitch
Handy Stitch

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,400

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Handy Bbq Grill Brush
Handy Bbq Grill Brush

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Behind The Door Storage
Behind The Door Storage

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 750

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air O Dry
Air O Dry

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,200

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!