දැන්විම් 339 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Desktop 02tap
Water Dispenser Desktop 02tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,400

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser 3tap FSU Compressor
Water Dispenser 3tap FSU Compressor

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,500

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Compressor PLATZ FSU
Water Dispenser Compressor PLATZ FSU

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13,500

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Electric Stand
Water Dispenser Electric Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

පැය 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 850

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - L Shape Sofa
L Shape Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtains
Curtains

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 130

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas cooker and Oven
Gas cooker and Oven

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 550

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LAPTOP TABLE
LAPTOP TABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 13pc Knife Set
13pc Knife Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SOKANY 3 Ltr Electric Deep Fryer
SOKANY 3 Ltr Electric Deep Fryer

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,990

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate
Table Mate

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,700

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chef's Basting Set
Chef's Basting Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two door cupboard
Two door cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,550

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - BBQ Grill Machine
Stainless Steel - BBQ Grill Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe Double
Wardrobe Double

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,800

දින 6
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Star master light
Star master light

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,400

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multifunctional Juicer
Multifunctional Juicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,800

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Movable Base
Movable Base

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Herb grinder
Herb grinder

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electric Lunch Box
Electric Lunch Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Double Leyar Soap Box (BlueWhite)
Double Leyar Soap Box (BlueWhite)

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 350

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 10 Layer Shoe Rack
10 Layer Shoe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 7 Layer Shoe Rack
7 Layer Shoe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!