වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya
Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale - Rajagiriya
Apartment for Sale - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya
Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Highness Apartment | Rajagiriya AA525
Highness Apartment | Rajagiriya AA525

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Iconic Apartment | Rajagiriya MCP624
Iconic Apartment | Rajagiriya MCP624

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment For Sale
Brand New Apartment For Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline APT in Rajagiriya A0512
Skyline APT in Rajagiriya A0512

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment MCP P628
Rajagiriya | Apartment MCP P628

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,500,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Aprt | Rajagiriya AA502
Wind Crest Aprt | Rajagiriya AA502

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Signature Meridian MCP627
Rajagiriya | Signature Meridian MCP627

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Aprt | Rajagiriya AA504
Wind Crest Aprt | Rajagiriya AA504

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | Rajagiriya A0511
Skyline Apartment | Rajagiriya A0511

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Splendour | Rajagiriya MCP598
Prime Splendour | Rajagiriya MCP598

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment in rajagiriya
Luxury apartment in rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 48,000,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Rajagiriya
Apartment for Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For sale - Rajagiriya
Apartment For sale - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - Iconic Apartment | for sale Rajagiriya
Iconic Apartment | for sale Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 17
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale Rajagiriya
Apartment For Sale Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment Rajagiriya
Brand new apartment Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 bed Apartment for Sale - Rajagiriya
3 bed Apartment for Sale - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 49,500,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Rajagiriya
Apartment in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,000,000

දින 19
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya Apartment For Sale
Rajagiriya Apartment For Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 56,000,000

දින 19
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 44,000,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya
Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 24
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Rajagiriya.
Apartment for Sale in Rajagiriya.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,500,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!