වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - House in an Apartment Rajagirya.
House in an Apartment Rajagirya.

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 47,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP A0502
Rajagiriya | Apartment Sale MCP A0502

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP A0504
Rajagiriya | Apartment Sale MCP A0504

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP 624
Rajagiriya | Apartment Sale MCP 624

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP 627
Rajagiriya | Apartment Sale MCP 627

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Apartment in Iconic Rajagiriya
3BR Apartment in Iconic Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 17
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP 628
Rajagiriya | Apartment Sale MCP 628

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP43
Rajagiriya | Apartment Sale MCP43

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP573
Rajagiriya | Apartment Sale MCP573

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 27
මහල් නිවාස-කොළඹ - Sky Garden 3BR Apartment Rajagiriya
Sky Garden 3BR Apartment Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 29
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Madinnagoda
Apartment for sale in Madinnagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,950,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP598
Rajagiriya | Apartment Sale MCP598

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale in Rajagiriya
Luxury apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment for Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 47,000,000

දින 37
මහල් නිවාස-කොළඹ - Urbanest Apartments in Rajagiriya
Urbanest Apartments in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 43
මහල් නිවාස-කොළඹ - Spectacular view Apartment in Rajagiriya
Spectacular view Apartment in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 49
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya
Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,500,000

දින 57
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment rajagiriya
Brand New Apartment rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 63,000,000

දින 107

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!