මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

පරිගණක, ටැබ්ලට් විකිණීමට රාගම

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි