මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රදේශයේ Suzuki grand vitara

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි