මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රදේශයේ Mg zs

දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි