මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රදේශයේ Japan

දැන්විම් 946 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි