වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 326 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Isuzu Tipper 1992
Isuzu Tipper 1992

308,042 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 201V 2012
Toyota KDH 201V 2012

30,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,975,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Bongo Vanette 2006
Mazda Bongo Vanette 2006

175,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,325,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 201 2012
Toyota KDH 201 2012

104,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,575,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata 713 s 2008
Tata 713 s 2008

294,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Ashok Leyland Bus 2004
Ashok Leyland Bus 2004

300,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH200 Super GL 2006
Toyota KDH200 Super GL 2006

130,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,625,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan CARAVAN 1994
Nissan CARAVAN 1994

200,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota kDH200 2007
Toyota kDH200 2007

154,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,775,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Bongo 2000
Mazda Bongo 2000

185,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata Dimo Batta 2011
Tata Dimo Batta 2011

65,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 670,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 201 Super GL 2015
Toyota KDH 201 Super GL 2015

51,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi Fisher 2007
Mitsubishi Fisher 2007

115,907 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan E25 GX 2004
Nissan Caravan E25 GX 2004

223,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,390,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Vanette Van 2000
Nissan Vanette Van 2000

125,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Isuzu journey 1982
Isuzu journey 1982

160,473 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata Dimo Lokka 2016
Tata Dimo Lokka 2016

42,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Isuzu NPR 2006
Isuzu NPR 2006

118,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Toyoace 2015
Toyota Toyoace 2015

31,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota (Auto-- GL) KDH 200 2007
Toyota (Auto-- GL) KDH 200 2007

154,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,775,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Daihatsu (PG-××××) HIJET 2011
Daihatsu (PG-××××) HIJET 2011

53,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Isuzu Tipper 1992
Isuzu Tipper 1992

308,042 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi Mini Cab Buddy 2007
Mitsubishi Mini Cab Buddy 2007

120,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Noah KR42 2002
Toyota Noah KR42 2002

220,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan CARAVAN 2003
Nissan CARAVAN 2003

200,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda .4W 2006
Mazda .4W 2006

85,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,810,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata dimo batta 2006
Tata dimo batta 2006

65,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 460,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!