වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 343 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki every full join 2006
Suzuki every full join 2006

91,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,170,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan Converted 1999
Nissan Caravan Converted 1999

100,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Ashok Leyland Viking 2012
Ashok Leyland Viking 2012

325,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan 2007
Nissan Caravan 2007

150,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Isuzu Tipper ELF 1995
Isuzu Tipper ELF 1995

200,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan caravan 1988
Nissan caravan 1988

373,479 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Isuzu Elf Freezer Truck 2006
Isuzu Elf Freezer Truck 2006

160,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mahindra Bolero 2014
Mahindra Bolero 2014

65,250 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,270,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mahindra Bolero 2012
Mahindra Bolero 2012

77,110 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota 172 Dolphin superGL 2002
Toyota 172 Dolphin superGL 2002

209,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Ashok Leyland Bus 2011
Ashok Leyland Bus 2011

40,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan E25 2002
Nissan Caravan E25 2002

250,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi Fuso FK71-R 2010
Mitsubishi Fuso FK71-R 2010

200,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan 2001
Nissan Caravan 2001

150,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Vanette 1994
Nissan Vanette 1994

200,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata 1210 1985
Tata 1210 1985

100,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota DOLPHIN SUP CUSTOM 1994
Toyota DOLPHIN SUP CUSTOM 1994

214,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Subaru (PC) . SAMBAR VAN 2006
Subaru (PC) . SAMBAR VAN 2006

89,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan 2001
Nissan Caravan 2001

150,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan caravan long 1995
Nissan caravan long 1995

250,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Townace 1985
Toyota Townace 1985

163,302 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Serena 1993
Nissan Serena 1993

100,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki Every Wagon 2016
Suzuki Every Wagon 2016

25,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan NV200 2016
Nissan NV200 2016

9,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan NV200 2017
Nissan NV200 2017

5,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,450,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Coaster GX Turbo 2008
Toyota Coaster GX Turbo 2008

172,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki Carry Truck 4WD 2013
Suzuki Carry Truck 4WD 2013

37,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!