වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 340 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mahindra Bolero 2014
Mahindra Bolero 2014

34,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH200 SuperGL 2007
Toyota KDH200 SuperGL 2007

135,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,975,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan caravan 2003
Nissan caravan 2003

81,246 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,175,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mahindra bolero maxi track 2012
Mahindra bolero maxi track 2012

74,580 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota HIACE DOLPIN 1991
Toyota HIACE DOLPIN 1991

217,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Bongo Vanette 2006
Mazda Bongo Vanette 2006

160,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 223 2015
Toyota KDH 223 2015

52,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 223 B Japan 2015
Toyota KDH 223 B Japan 2015

110,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota kdh 2006
Toyota kdh 2006

118,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki Every (PW) FREEZER 2009
Suzuki Every (PW) FREEZER 2009

72,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Foton AWUMARK - BJ1042 2015
Foton AWUMARK - BJ1042 2015

35,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,599,999

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata lokka 2015
Tata lokka 2015

43,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan 2003
Nissan Caravan 2003

200,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan 1995
Nissan Caravan 1995

200,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Titan Adi 10.5 1997
Mazda Titan Adi 10.5 1997

48,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata Tipper 3Cube 2011
Tata Tipper 3Cube 2011

130,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Townace KR26 1986
Toyota Townace KR26 1986

206,600 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota (NOHA) TOWNACE CR41 1997
Toyota (NOHA) TOWNACE CR41 1997

215,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki EVERY 2014
Suzuki EVERY 2014

38,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,340,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 201 2011
Toyota KDH 201 2011

101,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,900,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 2006
Toyota KDH 2006

132,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Toyoace crew cab 2001
Toyota Toyoace crew cab 2001

186,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata Lokka 2015
Tata Lokka 2015

46,500 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,560,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota IST 2004
Toyota IST 2004

75,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Townace KR42 Noah 1999
Toyota Townace KR42 Noah 1999

137,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,725,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH221 2015
Toyota KDH221 2015

76,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH GDH223 2018
Toyota KDH GDH223 2018

299 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,600,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!