වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 369 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 201 (Super GL) 2008
Toyota KDH 201 (Super GL) 2008

115,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,350,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 200 (Super GL) 2007
Toyota KDH 200 (Super GL) 2007

120,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Micro Yutong Bus 2017
Micro Yutong Bus 2017

25,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,950,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Dyna 1991
Toyota Dyna 1991

50,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Bongo 1992
Mazda Bongo 1992

39,852 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Townace KR42 2006
Toyota Townace KR42 2006

95,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Dimo Batta ACE EX 2 2015
Dimo Batta ACE EX 2 2015

47,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,145,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda ( PR ) BONGO LORY 2006
Mazda ( PR ) BONGO LORY 2006

119,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Dimo Batta blue 2015
Dimo Batta blue 2015

56,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mahindra (DAF) BOLERO 2017
Mahindra (DAF) BOLERO 2017

42,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota CR27 TOWNACE 1991
Toyota CR27 TOWNACE 1991

214,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan E25 2006
Nissan Caravan E25 2006

104,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,100,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda titan 2007
Mazda titan 2007

155,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi Crew Cab 2006
Mitsubishi Crew Cab 2006

180,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,375,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH SUPER GL 2008
Toyota KDH SUPER GL 2008

97,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,400,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda KF3k22L 2003
Mazda KF3k22L 2003

312,700 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Caravan VRG 1985
Nissan Caravan VRG 1985

123,456 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mahindra Boloro Maxi Truck 2016
Mahindra Boloro Maxi Truck 2016

56,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,780,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Bongo , White 2005
Mazda Bongo , White 2005

195,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki Carry 1999
Suzuki Carry 1999

63,540 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi Delica 1980
Mitsubishi Delica 1980

85,338 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH SuperGL Petrol 2007
Toyota KDH SuperGL Petrol 2007

82,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi Delica L300 1982
Mitsubishi Delica L300 1982

100,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 201 (Super GL) 2008
Toyota KDH 201 (Super GL) 2008

115,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mahindra Bolero Maxi Truck 2015
Mahindra Bolero Maxi Truck 2015

68,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Vanette 2003
Nissan Vanette 2003

180,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,730,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - DAF XF Bowser 2012
DAF XF Bowser 2012

640,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,700,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!