දැන්විම් 292 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-පුත්තලම - Land For sale ( Valuable Land) Puttalam
Land For sale ( Valuable Land) Puttalam

12.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - வீட்டுக்காணி விற்பனைக்கு
வீட்டுக்காணி விற்பனைக்கு

20.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,500,000 අවුරුද්දකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Wennappuwa
Land for Sale in Wennappuwa

100.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-පුත්තලම - வீட்டுக்காணி விற்பனைக்கு
வீட்டுக்காணி விற்பனைக்கு

20.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,500,000 අවුරුද්දකට

ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale - Nattandiya
Land for Sale - Nattandiya

4.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Kalpitiya Resort For Lease
Kalpitiya Resort For Lease

86,400 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - සුපිරි පොල් අක්කර 50හි ඉඩම්ක් - හලාවත
සුපිරි පොල් අක්කර 50හි ඉඩම්ක් - හලාවත

50.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Land close to the schools and town - Wennappuwa
Land close to the schools and town - Wennappuwa

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - වටිනා ඉඩම වෙන්නප්පුව නගර මධයයේ
වටිනා ඉඩම වෙන්නප්පුව නගර මධයයේ

9.5 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 7,125,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - පදිංචියට නිවසක් වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයෙන් Wennppuwa Residential Home
පදිංචියට නිවසක් වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයෙන් Wennppuwa Residential Home

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - Newly Built house for sale Nattandiya
Newly Built house for sale Nattandiya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House from Wennappuwa town
House from Wennappuwa town

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - Two story house in Wennappuwa area
Two story house in Wennappuwa area

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - Chilaw Town - Family House for Sale
Chilaw Town - Family House for Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Wennappuwa
House for sale in Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 425,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - Moderen House in Marawila
Moderen House in Marawila

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - කටුනේරියෙන් හොදම නිවසක්
කටුනේරියෙන් හොදම නිවසක්

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 11,000,000

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Wennappuwa
Land for Sale in Wennappuwa

24.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Wennappuwa
House for Sale in Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 13,000,000

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Puttlam City
Land for Sale in Puttlam City

168.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Lands for sale in Madampe / Kuliyapitiya
Lands for sale in Madampe / Kuliyapitiya

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale - chilaw
Land For Sale - chilaw

180.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Puttlam
Land for Sale in Puttlam

1,760.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 19,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-පුත්තලම - House for Rent - Puttalam
House for Rent - Puttalam

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Puttalam
Land for sale in Puttalam

10.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Marawila
House for Sale in Marawila

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 14,500,000

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - ඉඩම හා නිවස විකිණීමට - වෙන්නප්පුව
ඉඩම හා නිවස විකිණීමට - වෙන්නප්පුව

20.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!