දැන්විම් 325 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-පුත්තලම - 15 Acres Coconut Land-Nattandiya
15 Acres Coconut Land-Nattandiya

15.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 65,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - LAND FOR SALE - Chilaw
LAND FOR SALE - Chilaw

2.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,985,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-පුත්තලම - House For Sale Wennappuwa
House For Sale Wennappuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 8,500,000

පැය 1 යි
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale in Wennappuwa Town
Land For Sale in Wennappuwa Town

40.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale - Chilaw
Land for sale - Chilaw

2.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Land with Bungalow for Sale in Chilaw
Land with Bungalow for Sale in Chilaw

73.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-පුත්තලම - ඉඩමක් - පුත්තලම
ඉඩමක් - පුත්තලම

4.0 අක්කරය

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,900,000 අවුරුද්දකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Bare land for any project in Puttalam
Bare land for any project in Puttalam

116.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 500,000 අක්කරයකට

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For sale in Chilaw
Land For sale in Chilaw

114.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - 10 acre bare land for sale in Puttalam
10 acre bare land for sale in Puttalam

10.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 200,000 අක්කරයකට

දින 2
නිවාස-පුත්තලම - 19 P Land & House For Sale Dankotuwa
19 P Land & House For Sale Dankotuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 3,500,000

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale - Dankotuwa
Land for sale - Dankotuwa

349.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Holiday Cottage for Lease in Chilaw
Holiday Cottage for Lease in Chilaw

12,960 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 250,000 මසකට

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Marawila
House for Sale in Marawila

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 4,500,000

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land with Commercial builds in Anamaduwa
Land with Commercial builds in Anamaduwa

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 10,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in chilaw
Land for Sale in chilaw

16.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 75,000 අවුරුද්දකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - හලාවත. පුලියන්කඩවර
හලාවත. පුලියන්කඩවර

32.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House for sale - Katuneriya
House for sale - Katuneriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 12,950,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - 241 Perches Factory in Marawila for Sale
241 Perches Factory in Marawila for Sale

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 160,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale in Wennappuwa
Building for Sale in Wennappuwa

1,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Beach Land for sale in Marawila
Beach Land for sale in Marawila

126.8 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Kirimetiyana, Lunuwila
Land for Sale in Kirimetiyana, Lunuwila

27.3 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-පුත්තලම - 4 B/R 2 House for rent Wennappuwa
4 B/R 2 House for rent Wennappuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in wennappuwa
Land for sale in wennappuwa

280.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - LAND FOR LEASE - MUNDALAMA LAGOON
LAND FOR LEASE - MUNDALAMA LAGOON

14.0 අක්කරය

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 25,000 අවුරුද්දකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Chilaw
Land for sale in Chilaw

16.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - 2 Acre Land with Tile Factory for Rent
2 Acre Land with Tile Factory for Rent

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 60,000 මසකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!