දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Natural Sea Salt
Natural Sea Salt

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 45

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconuts
Coconuts

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - එළු පොහොර
එළු පොහොර

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 15,000

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - ගොම පොහොර විකිනිමට ඈත
ගොම පොහොර විකිනිමට ඈත

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 10

දින 6
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconat
Coconat

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 62

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconut
Coconut

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 62

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Cashew Nuts ( කජු මද )
Cashew Nuts ( කජු මද )

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,600

දින 12
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Quail eggs
Quail eggs

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 8

දින 12
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconuts
Coconuts

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 67

දින 21
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - පිරිසිදු පොල් පැණි තොග මිලට
පිරිසිදු පොල් පැණි තොග මිලට

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 27
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Salt powder (lunu kudu)
Salt powder (lunu kudu)

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 45

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - විශේෂිත කාබනික පොල් පොහොර
විශේෂිත කාබනික පොල් පොහොර

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Dulshan cashew
Dulshan cashew

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,850

දින 47
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconut
Coconut

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Red Bull
Red Bull

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 175

දින 55
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconuts
Coconuts

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 67

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!